Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Förtroendemannaorganisation

Svenska litteratursällskapets viktigaste förtroendeorgan är styrelsen (12 medlemmar) och finansrådet (5 medlemmar).

Utomstående expertis anlitas i pris- och stipendienämnder, redaktionsråd, styrgrupper, kommittéer och utskott, vetenskapliga nämnder och uppföljningsgrupper. Totalt engagerar sällskapet i sina sakkunnigorgan över 200 utomstående experter inom humaniora och samhällsvetenskaper, men också inom ekonomi- och egendomsförvaltning.

Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |