Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

SLS arkiv i Helsingfors

SLS 1521:6
Ebba Pettersson skriver registerkort för folktroregistret i början av 1950-talet.

Folkkultursarkivet, Historiska och litteraturhistoriska arkivet och Språkarkivet 

Insamling av historiskt och traditionsvetenskapligt material var en central del av Svenska litteratursällskapets verksamhet redan då litteratursällskapet grundades 1885.

Till en början samlade man in handskrifts-, traditions- och språkmaterial parallellt, men 1937 blev traditionssamlingarna en egen enhet då Folkkultursarkivet grundades.

De historiska och litterära samlingarna ingick till en början i det s.k. Allmänna arkivet. År 1993 ändrades namnet till Historiska och litteraturhistoriska arkivet.

Språkarkivet fungerade fram till 1992 som en del av Folkkultursarkivet, men utgör i dag en egen arkivenhet.


Följ @SLSarkiv på Twitter


Följ @SLSarkiv på Twitter!

Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |