Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Sök i arkivets material GAMMAL

SLS 540
Erla Lunds handskrivna innehållsförteckning till det material hon samlade in i Karleby, Nedervetil och Kronoby 1938.
I Historiska och litteraturhistoriska arkivet finns person-, släkt-, gårds- och föreningsarkiv. De äldsta handlingarna är från 1500-talet men merparten av det litteratur-, person- och kulturhistoriska materialet är från 1800- och 1900-talet.

Vid Folkkultursarkivet, Språkarkivet och Österbottens traditionsarkiv står den vanliga människans liv och traditioner i fokus. Här hittar man information om svenska livsmiljöer, språk och kulturformer i Finland. Insamlingen har pågått sedan slutet av 1800-talet. Den aktiva insamlingen pågår fortfarande och också nutida samhällsfenomen samlas in, analyseras och bevaras för framtiden.

Du kan bekanta dig med samlingarna genom att söka i de olika arkivens databaser. I dem hittar du information om materialets art och mängd, liksom om arkivbildare och insamlare.

Vi har dessutom olika specialdatabaser som du får tillgång till genom att kontakta personalen.

Bekanta dig gärna också med SLS arkivmaterial på Flickr och Europeana.

 

Användning av SLS arkivmaterial på webben

 

Material på SLS webbplats www.sls.fi

Ifall inget annat nämns kan allt bildmaterial på www.sls.fi användas fritt. Som källa anges Svenska litteratursällskapet i Finland. I fall fotograf eller annan upphovsman nämns bör dennes namn även anges på det sätt god sed kräver. 

Material på Europeana www.europeana.eu

SLS arkivmaterial på Eurpopeana är fritt från kända upphovsrättsliga restriktioner. Materialet tillhör ”Public Domain” eller har fått markeringen ”Creative Commons CC0 1.0” och får därför användas fritt utan restriktioner.  Vi ber dig vänligen ange Svenska litteratursällskapet i Finland som källa. Ifall fotograf eller annan upphovsman nåmns bör dennes namn anges på det sätt god sed kräver.

Material på Flickr www.flickr.fi/slsarkiva

Fotografierna som publiceras på Flickr har identifierats som fria från kända upphovsrättsliga restriktioner ”Public Domain”. Bilderna är markerade med ”no known copyright restrictions” vilket betyder att SLS inte känner till begränsande restriktioner, antingen för att SLS äger rättigheterna till materialet, att skyddstiden löpt ut eller att materialet inte begränsas av andra kända restriktioner. Bilderna får kopieras, spridas och användas fritt, även i kommersiellt syfte. Vi ber dig vänligen ange Svenska litteratursällskapet i Finland som källa. Ifall fotograf eller annan upphovsman nåmns bör dennes namn anges på det sätt god sed kräver.

Har du frågor eller information angående det digitala materialet eller vill beställa bilder i högre resolution kan du kontakta SLS arkiv: info@sls.fi

 

Tillbaka      
Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |