Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Vill du göra fältarbete? Svenska litteratursällskapet delar ut arvoden för fältinsamling

Är det dags för dig att skriva uppsats, pro gradu eller doktorsavhandling? Gör du intervjuer eller inspelningar, fotograferar eller filmar du det du tänkt analysera?

Svenska litteratursällskapets arkiv delar ut tre arvoden à 1 200 euro för fältinsamling inom ämnena folkloristik, etnologi, svenska språket/nordiska språk och musikvetenskap. Arvodet är skattepliktigt.  Du har själv förtur att använda ditt eget material i din forskning, men det kommer att arkiveras vid SLS arkiv och därefter också kunna användas av andra. Vi erbjuder dig hjälp med inspelningsapparatur och en kontaktperson som svarar på alla slags frågor som kan uppstå vid insamlingen! Insamlingen gäller följande områden:


Etnologi och folkloristik,1 arvode

Materialinsamling genom intervjuer, fotografering, videofilmning, uppteckning eller deltagande observation med teman som speglar den svenska befolkningens kultur och historia eller aktuella samhällsfenomen.

Vill du veta mera, kontakta Yrsa Lindqvist, fornamn.efternamn(a)sls.fi, tfn 09-618 774 52.


Musiketnologi och folkmusik, 1 arvode

Materialinsamling genom intervjuer, fotografering, videofilmning, uppteckning eller deltagande observation med teman som berör musiketnologi och folkmusik.

Vill du veta mera, kontakta Niklas Nyqvist, fornamn.efternamn(a)sls.fi, tfn 06-319 5605.


Svenska språket/nordiska språk, 1 arvode

Materialinsamling genom inspelningar, intervjuer, uppteckning, videofilmning eller fotografering av språkligt material med teman som berör ortnamn, personnamn, dialekter eller talspråk.

Vill du veta mera, kontakta Pamela Gustavsson, fornamn.efternamn(a)sls.fi, tfn 09-618 774 58.  

 Sista ansökningsdag är 7.4.2015.

  Ansökningsblankett

 Instruktioner för fältinsamling

| Mer
Skriv ut
Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |