Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Webb- och boktips

Klicka på bilderna för att komma till de olika webbsidorna med 1808–1809-tematik. Boktipsen hittar du längst ner!

Svenska i grevens tid är ett samarbetsprojekt mellan historiker och svensklärare. På webbsidan finns texter om livet i Åbo under den svenska tiden och tillhörande uppgifter. 


Boktips

Ehrström, Eric Gustaf
Dagbok från fälttåget i Österbotten 1808. Svenska litteratursällskapet i Finland 2008

Forsgård, Nils Erik
September 1808. Söderströms/Atlantis 2008

Gullberg, Tom (red.), Forsgård Nils-Erik & Mickwitz, Johan
Finskt krig - svenskt arv Finlands historia genom nyckelhålet 1808–1809 Söderströms förlag i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland 2008.

Hårdstedt, Martin & Backman, Göran (red.)
Krig kring Kvarken. Finska kriget 1808–09 och slaget vid Oravais i ny belysning. Oravais historiska förening r.f. 1999

Hårdstedt, Martin
Finska kriget 1808–1809. Prisma 2006

Lappalainen, Jussi T., Ericson Wolke, Lars & Pylkkänen, Ali,
Suomen sodan historia 1808–1809. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2008

Ljunggren, Carl Johan,
Skildring af krigshändelserna i Öster- och Västerbotten 1808–1809. Utgifven af Reinh. Hausen, Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland 2006 [1903]

 

Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |