Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Historiska sägner om 1808-09 års krig

Avsikten med projektet är att publicera ett urval av sägner från 1808-09 års krig och placera in dem i en historisk och folkloristisk tolkningsram. De historiska skeendena och krigsplatserna är viktiga att lyfta fram, men främst avspeglar sägnerna en folklig uppfattning om krigshändelserna och om fienden. Sägnerna är upptecknade ca 100 år efter själva skeendet och återspeglar därför den tidens värderingar och berättartradition snarare än det historiska händelseförloppet.

De sägner som projektet omfattar finns bevarade i SLS folkkultursarkiv. En del av dem finns även publicerade i Finlands svenska folkdiktning II:2: Historiska sägner (SLS 1924). Samarbetet mellan aktuellt historiskt och folkloristiskt kunnande ger projektet dess mervärde.

Sägen är en kategori inom den muntliga traditionella folkdiktningen som främst har didaktisk-pedagogisk funktion och vars innehåll ofta betraktas som sannolikt och verklighetsförankrat. De historiska sägnerna anknyter till personer och händelser i det förflutna. Tidigare tolkade man de historiska sägnerna som ett uttryck av historiska händelser medan man i dag ser dem som uttryck för en berättartradition och på så sätt som förmedlare av människans värdesystem.

Projektgrupp
docent Lena Marander-Eklund (projektkoordinator)
docent Camilla Ingemark
FD Johanna Wassholm

Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |