Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Hur bilda fond

Det är lätt att bilda en ny fond, som antingen tjänar SLS eller Svenska kulturfondens syften. Genom gåvobrev kan medel överlåtas till Svenska litteratursällskapet i Finland att fonderas för angivet allmännyttigt syfte.

Det går bra att kontakta sällskapet för diskussion om inrättande av ny fond. En annan möjlighet är att upprätta testamente, varvid fonden bildas vid testators bortgång. SLS ställer gratis expertis till förfogande vid upprättande av testamente till förmån för sällskapet eller Svenska kulturfonden.

Du kan även beställa broschyren Att testamentera till allmännyttigt ändamål från Vetenskapsbokhandeln.

Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |