Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Finlands svenska folkmusikinstitut

Finlands svenska folkmusikinstitut – FMI – är en centralinstitution med fokus på den folkliga musikutövningen i Svenskfinland. 

FMI bedriver forskning och insamling samt dokumenterar folkmusiken i Svenskfinland och upprätthåller ett omfattande arkiv med både insamlat och donerat material.

FMI betjänar forskare, utövare och allmänhet med uppgifter om musik- och danstraditioner.

FMI informerar och sprider kunskap om traditionell musik genom att ge ut böcker och skivor
och genom att ordna kurser och seminarier.

FMI upprätthåller ett bibliotek med folkmusiklitteratur och -fonogram från hela Norden.

  Folkmusikinstitutets webbplats

Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |