Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Kulturanalytiska studier över det svenska i Finland

Svenska litteratursällskapet i Finland har med sikte på sitt 125-årsjubileum 2010 initierat ett projekt där det svenska i Finland granskas ur ett kulturanalytiskt perspektiv.

Genom initiativet vill litteratursällskapet skapa ett komplement till det som under årens lopp forskats och skrivits om det svenska i Finland utifrån historiska, kulturhistoriska, språksociologiska samt traditions- och litteraturvetenskapliga perspektiv.

Sven-Erik Klinkmann, docent i folkloristik med nutids- och populärkultur som huvudområde, har engagerats för att skriva den essäbetonade boken. Klinkmann har för avsikt att undersöka språket dels som kulturhistoria, dels som gräns- och kontaktyta mellan finskt och svenskt men också som identitet och psykologi.

Också relationen mellan det svenska i Finland och det svenska i Sverige eller det finska i Sverige är speglingsytor som ska undersökas.

Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |