Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Förmögenhetsförvaltning

Svenska litteratursällskapet förvaltar en förmögenhet som vid slutet av år 2012 värderades till ca 1,2 miljarder euro och utgörs av Svenska litteratursällskapets och Svenska kulturfondens (SKF) fonder. Målsättningen för förvaltningen är en stabil och förutsägbar direktavkastning. Med avkastningen finansieras SLS verksamhet, pris och stipendier samt SKF:s utdelning.

Sällskapets förvaltning eftersträvar förutom utdelbar direktavkastning en god utveckling av värdet på de placerade medlen så att totalavkastningen överstiger
aktiemarknadens avkastning på lång sikt.

Placeringspolitik

SLS placerar i huvudsak i aktier i börsnoterade finländska, internationellt verksamma bolag. För att uppnå tillräcklig riskspridning kompletteras innehaven i finländska bolag med placeringar i bl.a. svenska bolag med verksamhet i branscher som inte finns representerade i Finland och med placeringar i placeringsfonder samt andra aktierelaterade instrument med inriktning på specifika branscher, småbolag eller geografiska områden.

Stabila och etablerade företag med stark marknadsposition, stabil intjäningsförmåga och stark balans prefereras utöver en ägarvänlig dividendpolitik och -potential. Fastigheter och ränteinstrument är kompletterande placeringsformer.

  Placeringsportföljen 31.12.2014

| Mer
Skriv ut
Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |