Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Boktalko


Klicka på bilden för att se hela planschen i pdf-format.
Kulturfonden Suomen Kulttuurirahasto stod bakom projektet Boktalko, fondens största stödsatsning genom tiderna. Under åren 2008-2010 kanaliserade Kulttuurirahasto omkring 3,5 miljoner euro i stödmedel till biblioteken i hela landet för ökade bokinköp.

Fondens samarbetspart, Svenska litteratursällskapet i Finland, deltog i projektet med ca 200 000 euro. Litteratursällskapet stödde bokinköpen till svenska och tvåspråkiga kommuner på fastlandet och på Åland.

Bibliotekens bokinköp hade minskat med en tredjedel sedan 1980-talets slut. Med hjälp av stöden stimulerades kommunerna att öka sina egna anslag för bokinköp. Då den här texten skrevs köpte de allmänna biblioteken i Finland in böcker för omkring 24 miljoner euro årligen. Hela 402 av landets 431 kommuner gick med i projektet.

Kulttuurirahasto och Svenska litteratursällskapet hoppas att det finansiella stödet för projektet Boktalko lett till att bibliotekens bokbestånd blir ännu mångsidigare än hittills, och att det även i fortsättningen förvärvas god inhemsk, såväl skön- som faktalitteratur, inklusive så många barn- och ungdomsböcker som möjligt. Finansiärerna förlitar sig på bibliotekspersonalens omdöme och kompetens när det gäller vilka böcker som väljs.

  Fördelning av stödet
  Frågor och svar
  Projektbeskrivning på finska (extern länk)
  Pressmeddelanden på finska och svenska (extern länk)

Tillbaka      
Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |