Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Folkkultursarkivets etnografiska filmer (digitaliserade)

 1. Sälfångst. Norra Vallgrund, Replot. 300 m. Ragna Ahlbäck och Heikki Nieminen, 1956. Färgfilm, ca 30 min. (SLS 686)

 2. Fäbodar i Larsmo. Ragna Ahlbäck och Paavo Korhonen, 1957. Färgfilm, ca 130 m, ca 12 min. (SLS 694)

 3. Fiskelägen i Larsmo. Ragna Ahlbäck, 1957. Färgfilm, 130 m, ca 12 min. (SLS 695)

 4. Vinternotdragning efter strömming. Hyppeis by, Houtskär. Ragna Ahlbäck - Heikki Nieminen - Kurt Zilliacus, 1958. Färgfilm, ca 280,m, 24 min. (SLS 714)

 5. Strömmingsfiske med sommarnot. Pensor by, Houtskär. Ragna Ahlbäck - Heikki Nieminen, 1958. Färgfilm, ca 140 m, 10 min. (SLS 715)

 6. Abbornotdragning sommartid. Houtskär, Björkö. Ragna Ahlbäck - Kurt Zilliacus - Heikki Nieminen, 1958. Färgfilm, ca 40 m, 4 min. (SLS 716)

 7. Verkfiske. Lappfjärd: Ragna Ahlbäck - Paavo Korhonen, 1959, ca 120 m, färgfilm, 18 min. (SLS 720)

 8. Folklivet i Tjöck. Arne Appelgren - Aukusti Tuhka, 1939. Färgfilm, 210 m, 20 min. OBS! Originalet tillhör KAVA (Nationella audiovisuella arkivet). (SLS 745)

 9. Ölbrygd. Liljendal. Ragna Ahlbäck - Bo Lönnqvist, 1965. Färgfilm, 3 min. (SLS 810 B:1)

 10. Tillverkning och utsättning av spjälkatsa. Liljendal. Ragna Ahlbäck - Bo Lönnqvist, 1965. Färgfilm, ca 80 m, 8 min. (SLS 810 B)

 11. Korgtillverkning. Liljendal. Ragna Ahlbäck - Bo Lönnqvist, 1965. 30 m, 3 min. (SLS 810 B:3)

 12. Vatanot. Sundom, Solf. Ragna Ahlbäck, 1962. Färgfilm (SLS 830:1)

 13. Skrikörsbådans fiskeläge. Sundom. Ragna Ahlbäck, 1962. Färgfilm. (SLS 830:2)

 14. Håvfiske. Malax. Ragna Ahlbäck och Paavo Korhonen, 1964. Färgfilm, 30 m, 3 min. (SLS 843)

 15. Byggnadsskick i Vörå. Harald Nybom, början av 1960-talet. Färgfilm, 30 m, 3 min. (SLS 848)

 16. Tillverkning av nålade vantar. Pyttis, Mogenpört. Bo Lönnqvist - Hjördis Dahl - Marianne Schauman - Jöran Ahlbäck, 1968. Färgfilm, 60 m., 6 min. (SLS 858 B)

 17. Skörd med skära. Sundom, Solf. Ragna Ahlbäck 1964. Färgfilm, 30 m, 3 min. (SLS 770 B)

 18. Finlands svenska folkdansrings folkdansstämma. Helsingfors. Yngvar Heikel, 1932. Sv/v smalfilm, 30 m. (SLS 526 B)

 19. Spelmän. Psalmodikon och fiol. Replot, Oravais, Munsala. Ann-Mari Häggman - Jöran Ahlbäck, 1970. Färgfilm, 30 m, 3 min. Ljud. (SLS 1006)

 20. Folkdans. Estland, Lilla Rågö. Erik Lagus, juni 1932. 2 st. (SLS 450)
  Dragoxar och idrottslekar. Estland, Lilla Rågö. Erik Lagus, juni 1932. 2 st. 8 mm smalfilmer i kassetter, 3 min. (SLS 450)

 21. Röjning av ängar. Brändö, Asterholma. Per-Henrik Solstrand, 1972. Färgfilm 8 mm, 17 min. (SLS 1034 A)

 22. Potatissättning med årder. Brändö, Asterholma. PerHenrik Solstrand, 1972. Färgfilm 8 mm, 8 min. (SLS 1034 B)

 23. Blodstämning och uthuggning av knarren. Esse. A-M Häggman - J. Borgmästars, 1976. Färgfilm 8 mm, 10 min. Ljud. (SLS 1202:Fl)

 24. Adina Stenman utför koppning. Esse. A-M Häggman - J. Borgmästars, 1976. Färgfilm 8 mm, 18 min. Kopia 16 mm. (SLS 1202:F2)

 25. Spelmän och folklig dans. Lappfjärd. A-M Häggman - J. Borgmästars, 1977. Svartvit film 16 mm. Ljud. (SLS 1225)

 26. Folklig dans. Jeppo. A-M Häggman - J. Borgmästars, 1977. Svartvit film 16 mm. Ljud. (SLS 1226)

 27. Österbottniska spelmän. Nä, Sv, Or. A-M Häggman - J. Borgmästars, 1977. Svartvit film 16 mm, 30 min. Ljud. (SLS 1227)

 28. Äqqtäkt. Maxmo. Ragna Ahlbäck - Bo Lönnqvist - Olav Ahlbäck, 1977. Färgfilm 16 mm, 90 m, 8 min. (SLS 1245)

 29.  Slätvals. Nedervetil. A-M Häggman - J. Borgmästars, 1978. Svartvit film, 16 mm, 12 min. Ljud. (SLS 1365).

 30. Salongsdanser. Kronoby. A-M Häggman - J. Borgmästars, 1978 Svartvit och färgfilm 16 mm, 20 min. Ljud. (SLS 1366)

 31. Dans på Lillön i Munsala. A-M Häggman - J. Borgmästars, 1978. Svartvit och färgfilm, 16 mm, 60 min. Ljud. (SLS 1367)

 32.  Purpuridans. Kronoby. A-M Häggman - J. Borgmästars 1979. Svartvit film, 16 mm, 30 min. (SLS 1368).

 33. Helsingforsmiljöer, barn, djur, skolor, sommarstugsliv m.m. Nyland, Åboland. Carl-Gustaf Roos 1960-1970-t. 31 st. 8 mm färgfilmer, ca 8,5 tim. (SLS 1784)

 34. Korsnäsexpeditionen (pärtkorgstillverkning, lekar, fiske, nätbindning, bröllop i Molpe). Bo Nikander 1930. 8 st. 9 mm patéfilmer, ? min. (FMK 29)

 35. Leander Englund, Esse. Fiol. Hugo Kiisk, Esse. Tvåradigt, fiol. 1976. Ingmar Nykvist, Esse. Fiol och mandolin. 1976. A-M Häggman. (SLS 2190)

 36. Spelmansgrupp, Esse - Kronoby.  A-M Häggman. (SLS 2191)

| Mer
Skriv ut
Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |