Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Ordbok över Finlands svenska folkmål

Ordboken behandlar ord i de finlandssvenska dialekterna från Karleby i norr till Pyttis i söder. Hittills har fyra volymer utkommit. I den senaste volymen ingår ord från KYSSA till OCH.

Arbetet med ordboken görs vid den svenska avdelningen vid Forskningscentralen för de inhemska språken. Svenska litteratursällskapet tog över utgivningen av Edita från och med band IV, men även de tre tidigare delarna kan köpas hos SLS.

Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |