Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Prisbelönta böcker och författare

2015

2014

 • Fil. dr Martin Welander tilldelades pris för avhandlingen Grå verklighet, gyllne fantasi. Skapandets problematik i R. R. Eklunds aforistiska författarskap (SLS 2014).  Svenska litteratursällskapets pris ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond I.
 • Kommittén för Finlands bokkonst, som årligen utser årets vackraste böcker, gav ett hedersomnämnande till Sabira Ståhlbergs biografi K. E. Ståhlberg. Fotograf, filmskapare och entreprenör (SLS 2013). Ombrytningen gjordes av grafikern Camilla Pentti.

2013

2012

 • Fil.lic. Kaj Öhrnberg, fil.mag. Patricia Berg och fil.dr Sofia Häggman fick statens pris för informationsspridning 2012 för publiceringen av forskningsresanden Georg August Wallins brev och dagböcker samt för utgivningen av information om Wallins livsgärning. 
 • Fil. lic. och fil.dr h.c. Rainer Knapas tilldelades Stig Ramels pris.
 • Sofia Häggman, för boken Alldeles hemlikt. Georg August Wallins Egypten 1843–1845 (SLS 2011). Svenska litteratursällskapets pris ur Eklund-Modeenska fonden med tillhörande medalj.
 • Harry Halén, för utgåvan av Gustaf Mannerheims dagbok (SLS 2010) under Asienexpeditionen. Svenska litteratursällskapets pris ur Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond.
 • Kenneth Danielsen, för boken Promenade des Anglais 139. Historien om Villa Huovila, dess finska ägare och invånare. Svenska litteratursällskapets pris ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond (SLS 2011).

2011

 • Mona Forsskåhl, för boken Konstruktioner i interaktion. de e som resurs i samtal (SLS  2009) Svenska litteratursällskapets pris ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond.
 • SLS grafiker Antti Pokela prisbelönades för omslaget och den grafiska formgivningen av boken Högtärade Maestro! Högtärade Herr Baron! Korrespondensen mellan Axel Carpelan och Jean Sibelius 1900–1919, utgiven av Fabian Dahlström. Kommittén för Finlands bokkonst utsåg den som en av årets vackraste böcker 2010 i kategorin fackböcker. 

2010

 • Agneta Rahikainen, för boken Jag är ju utlänning vart jag än kommer. En bok om Henry Parland (SLS 2009). Svenska litteratursällskapets pris ur C.G Estlanders minnesfond.
 • Grafikern Anders Carpelan belönades i tävlingen Årets vackraste böcker 2009 för Agneta Rahikainens Jag är ju utlänning vart jag än kommer. En bok om Henry Parland. Boken belönades av Kommittén för Finlands bokkonst i kategorin kulturhistoriska böcker

2009

 • Henrika Tandefelt, för boken Borgå 1809. Ceremoni och fest (SLS 2009). Fack-Finlandiapriset
 • Henrika Tandefelt, för boken Konsten att härska. Gustaf III inför sina undersåtar (SLS 2008). Axel Hirsch pris, Svenska Akademien

2008

 • Henrika Tandefelt, för boken Konsten att härska. Gustaf III inför sina undersåtar. Svenska litteratursällskapets pris ur fonden Gustaf III:s minne tilldelades den elektroniska versionen av avhandlingen, som i maj utkom i bokform
 • Max Engman, för boken Raja, utgiven av Svenska litteratursällskapet under titeln Gränsfall. Utväxlingar och gränstrafik på Karelska näset 1918–20. Statens informationspris
 • Sven Hirn, för sitt omfattande författarskap samt för boken Från Wärdshus till Grand Hôtel, Svenska litteratursällskapets pris ur Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond
 • Merete Mazzarella, Fredrika Charlotta f. Tengström. En nationalskalds hustru, Årets vetenskapsbok. Boken nominerades också för Nordiska rådets litteraturpris
 • Arne Toftegaard Pedersen, Urbana Odysséer. Helsingfors, staden och 1910-talets finlandssvenska prosa, Svenska litteratursällskapets pris ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond II
 • Grafikern Anders Carpelan prisbelönades för omslaget och den grafiska formgivningen av boken Urbana Odysséer. Helsingfors, staden och 1910-talets finlandssvenska prosa, Kommittén för Finlands bokkonst

2007

 • Johan Wrede, Världen enlig Runeberg, Svenska Akademiens Axel Hirsch-pris

2006

 • Fabian Dahlström, för sin Sibeliusutgivning, bl.a. Jean Sibelius dagbok1909−1944, Kungliga Musikaliska Akademiens stipendium. Fabian Dahlström erhöll också Svenska litteratursällskapets medalj Forskning och vitterhet
 • Roger Holmström, Att ge röst. Omvärld och identitet i några nyländska folklivsberättelser, Svenska litteratursällskapets pris ur Hedvig Lovisa Falckens testamentsfond
 • Rainer Knapas, för sina insatser för den svenska kulturen i Finland, Svenska Akademiens Finlandspris
 • Charlotta Wolff, Vänskap och makt. Den svenska politiska eliten och upplysningstidens Frankrike, Svenska Akademiens Axel Hirsch-pris
 • Grafikern Antti Pokela prisbelönades för omslaget och den grafiska formgivningen av boken Jean Sibelius dagbok1909−1944, Kommittén för Finlands bokkonst

2005

 • Irma Lounatvuori, Ranja Hautamäki, Jouni Kuurne och Pentti Alanko, Fagervik. Trädgårdskonst i bruksmiljö, hedersomnämnade i tävlingen för bästa trädgårdsbok
 • Grafikern Antti Pokela prisbelönades omslaget och den grafiska formgivningen av boken JLR. Johan Ludvig Runeberg i urval, Kommittén för Finlands bokkonst
 • Grafikern Jenni Reuter prisbelönades för omslaget och den grafiska formgivningen av boken Italia la bella. Arkitekterna Hilding och Eva Ekelunds resedagbok 1921−1922, Kommittén för Finlands bokkonst
 • Grafikern Peter Sandberg prisbelönades för omslaget och den grafiska formgivningen av boken Idyll och hjältemod. J.L. Runeberg i bokkonsten, Kommittén för Finlands bokkonst

2004

 • Sven Hirn, Den gastronomiska hästen, Finlands fackboksförfattares förbund
 • Rainer Knapas för en kulturhistorisk gärning under ett mångårigt författarskap, Svenska litteratursällskapets pris ur Ragnar, Ester, Rolf och Margaretha Bergboms fond
 • Agneta Rahikainen, Johan Ludvig och Fredrika Runeberg. En bildbiografi, Statens pris för informationsspridning
 • Fredrika Runeberg, Receptbok, diplom i tävlingen för Årets svenska måltidslitteratur, Måltidsakademien
 • Susanne Österlund-Pötzsch, American Plus. Etnisk identitet hos finlandssvenskars ättlingar i Nordamerika, Statsrådet Mauritz Hallbergs pris, Svenska litteratursällskapet
 • Grafikern Antti Pokela prisbelönades omslaget och den grafiska formgivningen av boken Dagligt liv i S:t Petersburg. Bland kejsarens finländska undersåtar, Kommittén för Finlands bokkonst
 • Grafikern Peter Sandberg prisbelönades för omslaget och den grafiska formgivningen av boken Johan Ludvig och Fredrika Runeberg. En bildbiografi, Kommittén för Finlands bokkonst

2002

 • Holger Lillqvist, Avgrund och paradis. Studier i den estetiska idealismens litterära tradition med särskild hänsyn till Edith Södergran, Statsrådet Mauritz Hallbergs pris, Svenska litteratursällskapet
 • Anna Maria Åström, Bo Lönnqvist, Yrsa Lindqvist, Gränsfolkets barn. Finlandssvensk marginalitet och självhävdelse i kulturhistoriskt perspektiv, Statens pris för informationsspridning

2001

 • Massimo Ciaravolo, En ungdomsvän från Sverige. Om mottagandet av Hjalmar Söderbergs verk i Finland, Svenska litteratursällskapets pris ur Ingrid, Margit och Henrik Höjers donationsfond

1999

 • Finlands svenska litteraturhistoria, utg. Johan Wrede, Statens pris för informationsspridning
 • Grafikern Peter Sandberg, Finlands svenska litteraturhistoria, Årets vackraste bok, Kommittén för Finlands bokkonst
Skriv ut
Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |