Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Om sällskapet

Svenska litteratursällskapets uppgift är "att samla, bearbeta och offentliggöra vittnesbörden om den svenska kulturens uppkomst och utveckling i Finland, att främja inhemsk forskning rörande svenska språket och litteraturen samt att främja inhemsk litterär verksamhet på svenska medelst pris och stipendier" (ur sällskapets stadgar, § 1).


J.L Runeberg avporträtterad av Hellevi Koistinen.
Sällskapets arkiv och bibliotek dokumenterar och förmedlar det svenska kulturarvet i Finland både nationellt och på ett nordiskt plan. Arkiven och biblioteket, som har en central ställning inom den privata arkivsektorn, betjänar forskare och allmänhet. Arkiven digitaliserar kontinuerligt delar av sina samlingar som är av särskild relevans för allmänheten.

Sällskapets förlag är det främsta vetenskapliga förlaget på svenska i Finland inom humaniora och samhällsvetenskaper. Förlaget är bl.a. specialiserat på utgivningen av kritiska, kommenterade utgåvor av manuskript, brev, dagböcker och resebeskrivningar. Vid sidan av normal publikationsverksamhet står fleråriga forsknings- och utgivningsprojekt på programmet.

En växande satsning på egen forskning sedan början av 2000-talet har gjort forskningssektorn vid SLS till den största av sällskapets verksamhetsgrenar. Samtidigt har sällskapet blivit en av de stora finansiärerna av forskning på det humanistiska och samhällsvetenskapliga fältet i Finland. Sällskapets vetenskapliga nämnder fungerar som förmedlande länkar i kontakten till de svenska högskolemiljöerna i Finland.

Forskningen som bedrivs vid Svenska litteratursällskapet bidrar till den mångsidiga utgivningen av vetenskaplig litteratur vid SLS förlag. Forskningen och de böcker som förlaget publicerar i sällskapets skriftserie sträcker sig från litteraturens och språkvetenskapens område till historia, etnologi, folkloristik, genealogi och samhällsvetenskap.

Sällskapet premierar framstående skönlitterära och vetenskapliga författare, bl.a. i samband med årshögtiden på Runebergsdagen den 5 februari. Forskningsstipendier och -bidrag utlyses årligen ur särskilda donationsfonder med angivet syfte.

Svenska litteratursällskapet förvaltar en betydande fondförmögenhet – såväl sällskapets egna som Svenska kulturfondens tillgångar. Fondernas avkastning används till förmån för sällskapets arbete eller för mer preciserade allmännyttiga ändamål som enskilda donatorer angett.

  Svenska litteratursällskapets i Finland r.f. stadgar

 

| Mer
Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |