Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Filmer

Foto: Torsten Edgren (SLS 719:20)
Ragna Ahlbäcks film om säljakt i Replot 1956 (SLS 686) är i färg och 30 minuter lång. På bilden demonstrerar Karl Källgren sälskytte i Storpellinge 1959. 
I Folkkultursarkivet finns ett trettiotal gamla etnografiska filmer som visar olika miljöer, hantverk, arbetsmetoder, dans och folklig läkekonst. Originalfilmerna är 16 mm:s eller 8 mm:s smalfilm, men alla är digitaliserade och går att beställa som DVD.

Filmernas längd varierar mellan 3 och 30 minuter. De flesta är i färg och flera saknar ljud. De äldsta filmerna är av Erik Lagus och visar folkdans och idrottslekar på Lilla Rågö 1932. De nyaste är filmade i slutet av 1970-talet av Ann-Mari Häggman, som intresserat sig för folkdans och folkmedicin. Ragna Ahlbäck gjorde flera filmer om sälfångst och fiskemetoder på 1950-1970-talen.

Vill du veta mer? Ring Marika Rosenström 09-618 777 eller skicka e-post till marika.rosenstrom(a)sls.fi.

  Se listan över Folkkultursarkivets etnografiska filmer

Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |