Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Folkkultursarkivets och Språkarkivets publikationer

Här förtecknas de publikationer (böcker, skivor, videofilmer) som getts ut av Svenska litteratursällskapet, men som kommit till inom ramen för Folkkultursarkivets, Språkarkivets och Österbottens traditionsarkivs verksamhet eller som till största delen bygger på arkivens material.

Traditionsvetenskapliga artiklar kan sökas i bibliografidatabasen.

 • 2012: Lari Assmuth, Anne-May Berger, Nora Ervalahti, Marika Rosenström (red.): Helsingfors i ord och bild. Huvudstaden kring sekelskiftet 1900. (SLS 773)
 • 2012: Sånglekar. Finlandssvensk folkmusik 7. CD-skiva. Nyutgåva av LP-skiva från 1978. LRLP 293.
 • 2012: Opp å damba. Åboländska spelmanslåtar. Finlandssvensk folkmusik 3. Aspö-Erik, Brunskärs-Maja, Houtskärs spelmanslag, Qvintarna. CD-skiva. Nyutgåva av LP-skiva från 1973. LRLP 83.
 • 2011: Menuetter och polskor från Österbotten. Finlandssvensk folkmusik 1.Fiolspelmän: Erik Johan Lindvall, Berta Backström och Hans Karv, Munsala och Oravais. CD-skiva. Nyutgåva av LP-skiva från 1969. SVLS.
 • 2011: Norrbaggar. Stråklekare och Essespelmän. Finlandssvensk folkmusik 5. CD-skiva. Nyutgåva av LP-skiva från 1976. LRLP 152.
 • 2011: Jeppo spelmän. Finlandssvensk folkmusik 6. CD-skiva. Nyutgåva av LP-skiva från 1976. LRLP 153.
 • 2010: Carola Ekrem m.fl. (red.): Ögonblick och evighet. Kulturskatter i Svenska litteratursällskapets arkiv och bibliotek. (SLS 738)
 • 2009: Yrsa Lindqvist: Mat, måltid, minne. Hundra år av finlandssvensk matkultur. Meddelanden från Folkkultursarkivet 22. (SLS 727)
 • 2008: Yrsa Lindqvist (red.): Tradition och turism på Åland. Att använda kulturarvet
  Meddelanden från Folkkultursarkivet 21. (SLS 711)
 • 2005: Ingalill Ihrcke-Åberg (red.): Minnen från krigstiden
  Meddelanden från Folkkultursarkivet 20. (SLS 672)
 • 2001: Carola Ekrem: Lev lycklig, glöm ej mig. Minnesböckernas historia. (SLS 644)
 • 2001: Anne Bergman, Katia Båsk, Carola Ekrem, Lena Huldén, Yrsa Lindqvist, Åsa Mitts, Marika Rosenström, Meta Sahlström: Bo på Bergö. Människor och resurser i ett ösamhälle. Meddelanden från Folkkultursarkivet 19. (SLS 637)
 • 2001: Anna-Maria Åström, Bo Lönnqvist, Yrsa Lindqvist: Gränsfolkets barn. Finlandssvensk mariginalitet och självhävdelse i kulturanalytiskt perspektiv. Folklivsstudier XXI. (SLS 633)
 • 2001: Lars Huldén: Finlandssvenska bebyggelsenamn. Namn på landskap, kommuner, byar i Finland av svenskt ursprung eller med särskild svensk form. Finlands svenska ortnamn IV. (SLS 635)
 • 2001: Kurt Zilliacus: Forska i namn. (SLS 640).
 • 2001: Carsten Bregenhöj (red.): Oskar Rancken. Pedagog och samlare, folklivsvetare och historiker. Meddelanden från Folkkultursarkivet 18. (SLS 632).
 • 2000: Lars Nyström: Alg, pytare och skridstång. Sälfångstens och säljaktens terminologi i finlandssvenska folkmål. (SLS 623)
 • 2000: Johanna Mara, Lena Huldén: "Långväga främmande tar man i hand när man hälsar". Hälsningsvanor, tilltal och omtal i Svenskfinland under 1900-talet. Källan 2/2000.
 • 1998: Gunilla Harling-Kranck: Från Pyttis till Nedervetil. Tjugonio prov på dialekter i Nyland, Åboland, Åland och Österbotten. (SLS 610)
 • 1998: Ritva Valtavuo-Pfeifer: Terrängnamn i Svenskfinland. Finlands svenska ortnamn III. (SLS 615)
 • 1997: Katia Båsk, Bo Lönnqvist, Ivar Nordlund, Monica Ståhls: Industrisamhälle och arbetarkultur. En etnologisk studie över Tolkis cellulosafabrik i Borgå landskommun 1893-1975. Folklivsstudier XX. (SLS 605)
 • 1997: Carola Ekrem: "Vi leder en blindbock till kungens bord". Lekar från Svenskfinland. Meddelanden från Folkkultursarkivet 17. (SLS 609)
 • 1996: Marika Rosenström: Fartyget, himlen och havet. Verklighetsuppfattningen bland sjömän i långfart under segelsjöfartens sista era. Meddelanden från Folkkultursarkivet 16. Ny upplaga 2002. (SLS 597)
 • 1996: Anne Bergman: "Nu haver jag gått en så långer väg". Visor från Åbolands skärgård. Källan 3/1996.
 • 1995: Nu är julen slut. Nämpnäs 1993. Videofilm utgiven av Österbottens traditionsarkiv (19 min.). Texthäfte 19 s.
 • 1994: Helena Jerman, Janne Rentola, Marika Rosenström: Livet genom en lins. Fotografier av Bernhard Åström. Meddelanden från Folkkultursarkivet 15. (SLS 589)
 • 1994: Carola Ekrem: "Det finns mycket mellan himmel och jord". Berättelser om spökerier och övernaturliga upplevelser. Källan 2/1994.
 • 1993: Katia Båsk: Vi smälte järn. Henry Malmbergs teckningar från Dalsbruks stålverk. Meddelanden från Folkkultursarkivet 14. (SLS 580)
 • 1993: Anna-Maria Åström: "Sockenboarne". Herrgårdskultur i Savolax 1790-1850. Folklivsstudier XIX. (SLS 585)
 • 1993: Fyra filmer om österbottniska årsfester 1991-92. Videofilm utgiven av Österbottens traditionsarkiv. Finns även i engelsk version: "Four Films on Finnish Mumming 1991-1992".
 • 1992: Ann-Mari Häggman: Magdalena på källebro. En studie i finlandssvensk vistradition med utgångspunkt i visan om Maria Magdalena. Humanistiska avhandlingar 6. (SLS 576)
 • 1992: Anne Bergman, Carola Ekrem: Fest och fritid. Fyra studier i finlandssvenska festtraditioner och ungdomsseder. Meddelanden från Folkkultursarkivet 13.
 • 1992: Med klockor och masker runt byn. Videofilm utgiven av Österbottens traditionsarkiv (21 min.).
 • 1992: De maskerade från Katternö. Videofilm utgiven av Österbottens traditionsarkiv (19 min.).
 • 1992: Folklig 1 maj. Sista generationen berättar. Videofilm utgiven av Österbottens traditionsarkiv (19 min.)
 • 1991: Anna-Maria Åström, Ivar Nordlund (red.): Kring tiden. Etnologiska och folkloristiska uppsatser. Vänskrift till Bo Lönnqvist 29.9.1991. Meddelanden från Folkkultursarkivet 11. (SLS 572)
 • 1991: Leena Arkio-Laine: Blomma kruka. Krukväxternas kulturhistoria i Finland. Övers. av Gunilla Cleve. Meddelanden från Folkkultursarkivet 12. (SLS 573)
 • 1991: Storvarvet, Björkö. Videofilm utgiven av Österbottens traditionsarkiv (9 min.).
 • 1990: Anna-Maria Åström, Maud Sundman: Hemma bäst. Minnen från barndomshem i Helsingfors. Meddelanden från Folkkultursarkivet 10. (SLS 562)
 • 1990: Carola Ekrem: Räkneramsor bland finlandssvenska barn. Humanistiska avhandlingar 5. (SLS 564).
 • 1990: Gunilla Harling-Kranck: Namn på åkrar, ängar och hagar. Finlands svenska ortnamn II. (SLS 565)
 • 1989: Kurt Zilliacus: Skärgårdsnamn. Finlands svenska ortnamn I. (SLS 558)
 • 1988: Gunilla Weckström: Klemetskog. En jordbruksby i omvandling 1900-1988. En etnologisk studie av bebyggelse, agrart näringsliv, språkförhållanden och socialt liv ur den svenskspråkiga minoritetens synvinkel. Meddelanden från Folkkultursarkivet 9. (SLS 553)
 • 1988: Carola Ekrem: Ajö ajö fall int i sjö. Rim och ramsor från Svenskfinland. Ill. P-G. Johansson. Ny upplaga 1990. (SLS 554).
 • 1987: Hjördis Dahl: Högsäng och klädbod. Ur svenskbygdernas klädhistoria. Folklivsstudier XVIII. (SLS 544)
 • 1986: Håkan Andersson och Anna-Maria Åström (red.):
  Liv - arbete - miljö i kuststaden. Meddelanden från Folkkultursarkivet 8. (SLS 534)
 • 1985: Anna-Maria Åström (red.): Kaskö. Kontinuitet och förändring i en småstad. Folklivsstudier XVI. (SLS 522)
 • 1985: Olle Sirén: Malmgård. Grevliga ätten Creutz' stamgods. Folklivsstudier XVII. (SLS 527)
 • 1985: Anne Bergman, Birgitta Karlsson: Kattburga slott och andra finlandssvenska folksagor. Ill. Kristina Segercranz. (SLS 528)
 • 1983: Ragna Ahlbäck: Bonden i svenska Finland. Teori och praktik inom åkerbruk och boskapsskötsel. Folklivsstudier XIV. (SLS 509)
 • 1983: Olav Panelius: Gårdar och gårdsägare i Borgå på 1600- och 1700-talen. Folklivsstudier XV. (SLS 510)
 • 1981: Ivar Nordlund (red.): Fynd och forskning. Till Ragna Ahlbäck 17.7.1981. Meddelanden från Folkkultursarkivet 7. (SLS 496)
 • 1980: Mary-Ann Elfving, Anna-Maria Åström: Register till Finländskt herrgårdsliv. En etnologisk studie över Karsby gård i Tenala. Folklivsstudier XI:2. (SLS 480:2)
 • 1980: Olle Sirén: Sarvlaks. Gårdshushållningen och gårdssamhället från 1600-talet till 1900-talet. Folklivsstudier XII. (SLS 488)
 • 1980: Hjördis Dahl, Pekka Toivanen, Bo Lönnqvist: Kustbygd. Folklivsstudier XIII. (SLS 489)
 • 1978: Ann-Mari Häggman, Birgitta Karlsson (producenter): Sånglekar. Finlandssvensk folkmusik 7. (LP-skiva) 
 • 1978: Bo Lönnqvist (red.): Finländskt herrgårdsliv. En etnologisk studie över Karsby gård i Tenala. Folklivsstudier XI. (SLS 489)
 • 1978: Ivar Nordlund: Katalog över Folkkultursarkivets och Folkmålskommissionens samlingar. Meddelanden från Folkkultursarkivet 6. Stencilerad, reviderad nyutgåva 1991. (SLS 481)
 • 1976: Kurt Zilliacus (red.): Ortnamn och samhälle. Aspekter begrepp och metoder. Rapport från Nordiska samarbetskommitténs för namnforskning symposium i Hanaholmens kulturcentrum den 25-27 april 1975. Meddelanden från Folkkultursarkivet 4. (SLS 472)
 • 1976: Bo Lönnqvist: Folklivsforskning - en bibliografi över Svenskfinland. Meddelanden från Folkkultursarkivet 5. (SLS 473)
 • 1976: Ann-Mari Häggman, Birgitta Karlsson (producenter): Norrbaggar. Stråklekare och Essespelmän. Finlandssvensk folkmusik 5. (LP-skiva)
 • 1976: Ann-Mari Häggman, Birgitta Karlsson (producenter): Jeppo spelmän. Finlandssvensk folkmusik 6. (LP-skiva)
 • 1975: Otto Andersson, Greta Dahlström (utg.): Finlands svenska folkdiktning. VI. Folkdans. A.2. Yngre dansmelodier. (SLS 466)
 • 1974: Kari Appelgren: Johan Alm. Hantverksmålare i Vasa på 1700-talet. Folklivsstudier X. (SLS 457)
 • 1974: Bo Lönnqvist, Ivar Nordlund (red.): Fiskare och fiskemiljöer. Meddelanden från Folkkultursarkivet 2. (SLS 462)
 • 1974: Ann-Mari Häggman (red.): Visa och visforskning. Meddelanden från Folkkultursarkivet 3. (SLS 463)
 • 1974: Ann-Mari Häggman (producent): Bröllop och dans. Lappfjärds spelmanslag. Finlandssvensk folkmusik 2. (LP-skiva)
 • 1973: Anders Myhrman: Finlandssvenskar i Amerika. Folklivsstudier IX. (SLS 451)
 • 1973: Kurt Zilliacus (red.): Synvinklar på ortnamn. Meddelanden från Folkkultursarkivet 1. (SLS 454)
 • 1973: Ann-Mari Häggman, Johan Vikstedt (producenter): Kom Kom Ska Vi Bo På Åland. Åländska visor och låtar. Finlandssvensk folkmusik 3.
 • 1973: Ann-Mari Häggman (producent): Opp å damba. Åboländska spelmanslåtar. Finlandssvensk folkmusik 4. (LP-skiva).
 • 1971: Ragna Ahlbäck: Socklot byrätts protokoll 1751-1761. Folklivsstudier VIII. (SLS 444)
 • 1970: Bo Lönnqvist: Jacobina Charlotta Munsterhjelms Dagböcker 1799-1801. Folklivsstudier VII. (SLS 440)
 • 1969: Otto Andersson: Studier i musik och folklore II. (SLS 432)
 • 1969: John Rosas, Ann-Mari Häggman, Bo Lönnqvist (producenter): Menuetter och polskor från Österbotten. Finlandssvensk folkmusik 1. (EP-skiva)
 • 1967: Otto Andersson, Greta Dahlström, Alfhild Forslin (utg): Finlands svenska folkdiktning V. Folkvisor. 3. Sånglekar. (SLS 423)
 • 1964: Otto Andersson (utg.): Finlands svenska folkdiktning. VI.Folkdans. A.3. Bröllopsmusik. (SLS 402)
 • 1964: Otto Andersson: Studier i musik och folklore. Bibliografi 1895-1964 utarbetad av Alfhild Forslin. (SLS 408)
 • 1963: Otto Andersson (utg.): Finlands svenska folkdiktning. VI.Folkdans. A.1. Äldre dansmelodier. (SLS 400)
 • 1962: V.E.V.Wessman (utg.): Finlands svenska folkdiktning. VIII. Lekar och spel. (SLS 390)
 • 1961: Ilmar Talve: Den nordosteuropeiska rian. Folklivsstudier VI. (SLS 387)
 • 1959: Gabriel Nikander: By och bonde i Svenskösterbotten. Folklivsstudier V. (SLS 370)
 • 1955: V.E.V.Wessman (utg.): Finlands svenska folkdiktning. VII. Folktro och trolldom. 4. Folktro om naturen. (SLS 349)
 • 1955: Ragna Ahlbäck: Kökar. Näringslivet och dess organisation i en utskärssocken. Folklivsstudier IV. (SLS 351)
 • 1954: Maximilian Stejskal. Folklig idrott. Folklivsstudier III. (SLS 344)
 • 1952: V.E.V.Wessman (utg.): Finlands svenska folkdiktning. VII. Folktro och trolldom. 3. Människan och djuren.
  (SLS 337)
 • 1950: Hagar Nikander & Carl Jacob Gardberg: Uppsatser. Folklivsstudier II. (SLS 328)
 • 1949: V.E.V.Wessman (utg.): Finlands svenska folkdiktning. IV. Gåtor. (SLS 327)
 • 1945: Ragna Ahlbäck: Kulturgeografiska kartor över Svenskfinland. Folklivsstudier I. (SLS 300).
 • 1938: Yngvar Heikel (utg.): Finlands svenska folkdiktning. VI. Folkdans. B. Dansbeskrivningar. Nyutgåva med förord av Ann-Mari Häggman 1982. (SLS 268)
Skriv ut
Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |