Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Samlingar

Traditionsarkivets samlingar har kommit till och växer genom egen insamling och genom donationer från enskilda personer, föreningar, samfund och institutioner.

Hos oss hittar man till exempel traditionsuppteckningar, intervjuer, fotografisamlingar, privata arkiv med dokument som brev och dagböcker, samt olika österbottniska föreningars arkiv. Samlingarna beskriver svenskösterbottnisk folktradition, liv och verksamhet på landsbygden och i stadsmiljö. Materialet omspänner tiden från 1800-talets slut till nutid.

  Fotografier, glasnegativ och fotoalbum
  Inspelningar i ljud och bild
  Föreningars och samfunds arkiv
  Privatarkiv, familjer och släkter

  Så får du tillgång till materialet

Samlingarna kan du studera i arkivets forskarrum. Kontakta arkivet om du söker arkivmaterial som berör svenska Österbotten!

Läs mera om traditionsarkivets kundtjänst på arkivens gemensamma sidor

 

Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |