Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Insamling


En grupp studerande deltar i projektet Spara talet.
Insamlingen vid Språkarkivet bedrivs genom inspelningar av intervjuer och samtal och genom frågelistor.

Frågelistverksamheten har en gammal tradition inom arkivet. Två gånger per år skickas Folk-kultursarkivets eller Språkarkivets frågelistor ut. En del av frågelistorna kan också besvaras på webben. Frågelistor från senare tid med språkligt innehåll har bl.a. behandlat ämnen som öknamn eller användningen av slang.

Bekanta dig gärna med frågelistorna på Folkkultursarkivets sidor!

Språkarkivet lediganslår årligen i mars ett stipendium för insamling av dialekt- och namnmaterial. Stipendiet är i första hand avsett för studerande som vill samla material till sin avhandling pro gradu men också andra kan beaktas. Insamlingen utförs genom inspelningar, intervjuer eller uppteckningar. Materialet arkiveras i Språkarkivet men stipendiaten har rätt att använda det för egen forskning.

 

Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |