Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Ortnamnsuppteckningar


Kurt Zilliacus samling "Ortnamnen i Hitis" är från 1964-1966. Samlingen innehåller 4 153 namn och 23 kartor. Namnen är upptecknade på en blankett med plats för uppgifter om namnets uttal, ortens art, skrivform och alternativt namn.
Språkarkivets samlingar av svenska ortnamn är de största i Finland. De äldsta samlingarna är från slutet av 1800-talet och insamlingen pågår än i dag, bl.a. i det aktuella projektet Namnen i våra städer. Sammanlagt beräknas ortnamnen i samlingarna uppgå till över 400 000, av vilka två tredjedelar är naturnamn.

I samlingarna finns ortnamn från så gott som hela Svenskfinland. De äldsta samlingarna består av namnförteckningar uppgjorda enligt byar och gårdar med tillhörande ägo- och naturnamn. Förteckningarna upptar också dialektuttalet vid tidpunkten då namnen upp-tecknades.
Varje namn har också ett nummer som hänvisar till samma nummer utskrivet på kartan.
När ändamålsenliga kartor utkom på 1930-talet började man också kartfästa namnen genom att ge dem ett nummer som skrevs ut på kartor som ingår i samlingen.

  Ortnamnspublikationer

  Webbutställningen Ortnamns berättelser

 

Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |