Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Dialektuppteckningar

SLS 48
Karl Petter Petterssons "Nagumålets ordbok med förklaringar" som lämnades in till arkivet 1895 är en av de mera omfattande ordböckerna i arkivet. Ordboken innehåller 20 224 ord i Nagumålet som antingen skrivs eller uttalas annorlunda än motsvarande ord i standardsvenskan och ord som inte har något motsvarande ord i standardsvenskan. 
Språkarkivets dialektsamlingar innehåller uppteckningar av bl.a. ordlistor över olika socknars dialekter och uppgifter om dialekters ljud- och formlära.

Under 1930-40-talet bedrevs en betydelsefull insamling inom olika begreppsområden enligt en ord- och sakmetod. Dialekttalande personer intervjuades om ord rörande t.ex. fiske, båtbygge, jordbruksredskap och sjukdomar. Insamlingen resulterade i 100 000 upptecknade ord inom specifika ämnesområden.

I dialektsamlingar från senare tid hittar man material om attityder till och användningen av dialekt.

Arkivets äldre samlingar utgör en stor del av materialet för Ordbok över Finlands svenska folkmål som ges ut av Institutet för de inhemska språken. 

Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |