Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Visor och spelmansmusik

SLS 367, s. 82
Greta Dahlströms uppteckning från 1924 av balladen "Herr Peder och liten Kerstin."
I Folkkultursarkivets handskriftssamlingar finns ca 21 000 visor, av vilka ca en tredjedel har melodi. I handskrifterna finns också ca 2 500 upptecknade spelmanslåtar.

Från och med 1952 finns också material inspelat på ljudband. I arkivet finns ca 5 300 bandinspelade visor och 2 000 spelmanslåtar. De har tillkommit i samband med arkivets fältexpeditioner runt om i Svenskfinland.

Foto: Gösta Widbom (SLS 105b:120)
Svenska litteratursällskapets främsta upptecknare av spelmansmelodier, Otto Andersson, skriver ner de visor Erik Lönnberg i Vittisbofjärd spelar. Året är kring 1910.
Om du vill bekanta dig närmare med Folkkultursarkivets musiksamlingar, ring 09-618 774 59 eller skicka e-post till anne.bergman(a)sls.fi. Folkmusiksamlingar finns också vid Finlands svenska folkmusikinstitut, som verkar inom Svenska litteratursällskaptes arkivcentrum i Vasa.

  Finlands svenska folkmusikinstitut


Lyssna på några äldre musikinspelningar:


  Esters polka spelas av Maja Granvik, "Brunskärs-Maja", John Jansén och Selim Lindström från Korpo. Inspelningen är gjord 1976 av Ann-Mari Häggman.

  Anna-Sofias brudmenuett spelas av Emil Granvik, "Ranckas-Emil", från Rankas by i Munsala. Inspelningen är gjord 1962 av Greta Dahlström.

  Husbond ser så glader ut sjungs av Otto Engelholm i Närpes. Inspelningen är gjord 1977 av Ann-Mari Häggman.

  Nu lövas nakna träden sjungs av Emilia Pontin i Kökar. Inspelningen är gjord 1972 av Ann-Mari Häggman.

 

Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |