Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Festsed

SLS 824 s. 411
Sida ur frågelistsvar från 1965, där meddelaren redogör för hur julstädningen gick till i hans barndom i Sibbo.
Helgerna under året hör till de ämnen som traditionsforskare varit intresserade av ända sedan en traditionsvetenskaplig disciplin uppstod. Målet för den äldsta forskningen var att i festseden finna så gamla föreställningar som möjligt, för att med hjälp av dem kunna konstruera en forntida trosvärld.

I dag är intresset det motsatta. Dagens forskare försöker komma fram till vad de årliga evenemangen betyder för dagens människor och vad de säger om vårt samhälle.

Foto: Gabriel Nikander
Midsommarfirande i Borgåtrakten 1914.
I Folkkultursarkivet finns tusentals nedtecknade berättelser och notiser om helgfirandets former både under äldre tider och i dag. Också i de bandinspelade intervjuerna och i frågebrevsmaterialet finns en stor mängd information om hur både barn och vuxna upplevt årets helger. Fotografier ingår ofta i insamlingsprojekten.

Vi står gärna till tjänst med information om arkivets material och om festsedsforskningen.

Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |