Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Barntradition

SLS 1938
År 1997 skrev närmare 400 finlandssvenska elever på uppmaning av FKA uppsats om sin vrå i hemmet. Alstren illustrerades med detaljerade teckningar.
Syns barnet i Folkkultursarkivets material? Redan i de direktiv Svenska litteratursällskapet gjorde upp som handledning för sina första fältstipendiater antecknades barnens lekar, ramsor och visor som viktiga insamlingsobjekt.

1960-talets barntraditionsforskning började betrakta barnens traditionsprodukter som tecken på en levande och föränderlig barnkultur. I dag inspireras insamlingen av nya infallsvinklar t.ex. från medie- och konsumtionsforskningen.

SLS 1768
Julönskelistorna berättar mycket om barns världsbild, om barn som konsumenter och om barn som drömmare och idealister. På bilden en julönskelista skriven av en Grankullaflicka 1992.
I Folkkultursarkivet finns ett sextiotal samlingar (närmare 40 000 sidor) där barn och ungdomar berättar om sina traditioner, eller är föremål för undersökningen. Samlingarna behandlar allt från traditionell lek och leksaker till skolseder, vitsberättande och barns och ungdomars världsbild speglad i t.ex. önskedrömmar och hjältebilder.

Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |