Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Båtinventering med kamera och måttband

Foto: Valter W. Forsblom (SLS 410:67)
Skärgårdens transportbåt, storbåten, har under de senaste 20 åren upplevt en renässans som fritidsbåt speciellt på Åland och i Åboland. Denna båt, fotograferad i Björkö, Houtskär 1932, har en enkel riggtyp där stag, vant och fall saknas.
Inom Folkkultursarkivet finns en gammal tradition att dokumentera maritim kultur. För dig som är sjöhistoriskt intresserad har Folkkultursarkivet material av olika slag: fotografier, ritningar, teckningar, uppteckningar, svar på frågelistor, bandade intervjuer och t.o.m. filmer med anknytning till båtar och skärgårdsliv.

Valter W. Forsblom (1888-1960) var en mycket mångsidig insamlare, knuten till Svenska litteratursällskapet. Vid sidan av sin stora insats som forskare på folkmedicinens område gjorde Forsblom också en grundlig undersökning av allmogebåttyperna i Svenskfinland.

SLS 410B:4
På basis av noggranna uppmätningar gjorde Berndt Schauman ritningarna på millimeterpapper och renritade dem senare. Profilritningen avbildar samma båt som fotografiet.
Forsblom gjorde fotodokumentation och uppmätningar av båtar mellan 1930 och 1934, inom hela det svenska språkområdet i landet.

I sitt arbete med uppmätningarna hade Forsblom hjälp av ingenjör Berndt Schauman som skicklig ritare, och en stor del av båtarna i undersökningen har blivit både fotograferade och avritade. Sammanlagt rör det sig om ungefär 370 fotografier och ca hälften så många ritningar av båtar.

Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |