Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Fotografier

SLS 274:6
Paret Aina och Konrad Häggblom poserade för fotografen Reinhold Hausen i Saltvik 1912.
Folkkultursarkivets bildsamlingar omfattar ca 270 000 fotografier. Av dem är ungefär 18 000 sökbara i interna databaser. Fotografierna har kommit till arkivet dels genom dokumentation, dels som donationer av yrkes- och amatörfotografers verk.

Bland motiven hittar du en bred skala av agrara och urbana fenomen. Den gamla allmogekulturen är välrepresenterad med byggnadsskick, arbetsredskap och -metoder, dräktskick och festseder. De donerade bilderna visar oftare borgerliga miljöer med stadshem, familjeliv och fritidsaktiviteter.

Geografiskt omfattar bildarkivet hela Svenskfinland, från Karleby i norr till Pyttis i öster. Dessutom finns foton från Viborg och de gamla svenskbygderna i Estland.

Vill du veta mer? Ring Marika Rosenström 09-618 777 eller skicka e-post till marika.rosenstrom(a)sls.fi.

Se ett urval av fotografier i fotogalleriet!

Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |