Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Frågelistor

En stor del av insamlingen vid Folkkultursarkivet görs med hjälp av frågelistor som skickas till personer i arkivets adressregister eller andra intresserade som fått information om pågående insamling via medierna. De första frågelistorna skickades ut på 1950-talet och sedan dess har verksamheten fortgått med 1-2 frågelistor årligen.

Med frågelistorna vill vi samla in material som belyser olika frågeställningar. Människor som annars kanske inte gör sig hörda i samhället kan via frågorna berätta om sitt liv och på det sättet bli delaktiga i skapandet av vårt gemensamma kulturarv.

De senaste åren har insamlingarna handlat om t.ex. handgjort och hantverk, att fira födelsedag, tur och tydor, upplevelsen av tystnad och sällskapsdjur. Vissa teman är värda att dokumentera med jämna mellanrum. Hur vi bor och hur vi klär oss, vad vi äter, relationer inom släkt och familj är exempel på företeelser som i frågelistorna kan studeras över tiden.


  Frågelistor och pristävlingar 1954–2013

Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |