Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Materialexempel


Folkkultursarkivets äldsta samlingar är från slutet av 1800-talet och innehåller främst visor, berättartradition och dialekter. Från och med 1910-talet dokumenterades också folktro, festseder, miljöer på landsbygden och i skärgården, näringsliv och materiell kultur. Fotografiet slog också igenom som dokumentationsform i början av seklet.

På 1950-talet togs bandspelare i bruk i insamlingen. Nu kunde man bevara sagesmännens röster och berättelser på ljudband och också spela in t.ex. folkmusik, vissångare och spelmän. Uppteckningarnas ofta konkreta uppgifter fick småningom ge vika för bandade intervjuer med mer mångordigt innehåll. Materialet ändrade i viss mån karaktär.

Stadskulturen kom in som en ny genre på 1980-talet och likaså subkulturer, t.ex. barntraditioner, skol- och arbetarkultur. Samtidsdokumentationen hade kommit för att stanna.

I dag är inte längre skillnaderna mellan stad och landsbygd, borgare, jordbrukare och arbetare lika markanta. Rörligheten, både konkret och i den virtuella världen, har likriktat människornas liv. Också det är en utmaning för Folkkultursarkivets materialinsamling som allt mer fokuserar på fenomen i samhället.

  Sök i SLS arkivs huvudkatalog

Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |