Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Författarbostäder


Diktarhemmet i Borgå
uppfördes år 1765 i gamla stan. Diktarhemmet har, ända sedan det 1921 donerades till Finlands svenska författareförening av Mathilde och Holger Schildt, varit en hedersbostad för finlandssvenska författare.

I juni 2001 donerade Finlands svenska författareförening Diktarhemmet i Borgå till Svenska litteratursällskapet. En särskilt tillsatt kommitté fattar beslut om boenderätten. För närvarande bor författaren Christer Kihlman i diktarhemmet.

Författargården Abrams i Andkil, Vörå är uppförd kring sekelskiftet 1800. Gården testamenterades till Svenska litteratursällskapet av affärsidkaren Matilda Westin. År 1992 gjordes gården till ett hem för en svenskspråkig författare. Rätten att bo i Abramsgården beviljas på viss tid.

Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |