Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Samlade skrifter av Johan Ludvig Runeberg

Samlade skrifter av Johan Ludvig Runeberg i tjugo delar hör till de mest omfattande verken i Svenska litteratursällskapets skriftserie. Det är en historisk-kritisk kommenterad utgåva av skaldens samtliga diktverk, dramatik, prosa, översättningar, artiklar och brev.

I finländsk textkritisk utgivning är den tillsvidare den enda i sitt slag. Utgåvan tillkom 1933−2005 i samarbete med Svenska Vitterhetssamfundet i Stockholm. Den omfattar tio textdelar och tio separata kommentardelar, sammanlagt inemot 8 000 sidor. Som utgivare och kommentatorer har ett drygt tjugotal forskare från Finland och Sverige medverkat.

Utgåvan inleddes under ledning av Gunnar Castrén och Martin Lamm, och avslutades med Barbro Ståhle Sjönell och Lars Huldén som huvudredaktörer. 

Se SLS specialwebbsidor om J.L. Runeberg!

Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |