Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Finlands svenska historia

Finlands svenska historia från forntid till nutid kommer att presenteras i fyra volymer. Den första delen i serien är Sveriges Österland. Från forntiden till Gustav Vasa av Kari Tarkiainen. Del två har skrivits av Nils Erik Villstrand (1600- och 1700-talen), och de två sista delarna skrivs av Max Engman (1800-talet) och Henrik Meinander (1900-talet).

Böckerna skrivs inom ramen för projektet Svenskt i Finland – en lång historia, finansierat av Svenska kulturfonden, Svenska litteratursällskapet i Finland, Föreningen Konstsamfundet och Stiftelsen för Åbo Akademi.

  Intervju med Kari Tarkiainen om boken Sveriges Österland

 

Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |