Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Finlands svenska folkdiktning

Finlands svenska folkdiktning är en folkloristisk materialpublikation omfattande 21 delar utgivna mellan 1917−1975. Serien baserar sig på resultaten av det folkloristiska insamlingsarbete som bedrivits i Finlands svenskbygder.

I serien ingår volymer om sagor, sägner, ordstäv, gåtor, folkvisor, folkdans, folktro, folkmedicin och lekar och spel. Många volymer har fylliga register med uppgifter om proveniens, sagesman och upptecknare samt olika typ- och sakordsregister.  

Största delen av de utnyttjade originalsamlingarna finns arkiverade i Svenska litteratursällskapets folkkultursarkiv. Också tryckta källskrifter har anlitats. Det estlandssvenska materialet har beaktats i någon mån. Utgivningsarbetet leddes fram till 1918 av Ernst Lagus, 1918−1941 av K.RobV. Wikman och 1946−1969 av Otto Andersson.

  

Digitaliserat material utges med start 2010

En digitalisering av Finlands svenska folkdiktning inleddes 2009, med målsättningen att publicera verket på litteratursällskapets webbplats. Vår förhoppning är att nya användare ska hitta detta klassiska verk, där en stor del av de äldre folkloristiska arkivsamlingarna publicerats.

Spelmanslåtarna sätts först ut. Sedan hösten 2010 är del VI.A.1. Äldre dansmelodier, d.v.s. menuetter, polskor och polonäser, sökbara på adressen www.sls.fi/folkdiktning. Uppgifter om melodierna, spelmännen och upptecknarna tillsammans med nottext och ljudfiler finns tillgängliga.

Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |