Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Biografiskt lexikon för Finland

Biografiskt lexikon för Finland ger korta biografier över intressanta och betydelsefulla personer ur Finlands historia. Sammanlagt kommer 1 600 personer att biograferas i fyra volymer. Den första delen, svenska tiden, utkom hösten 2008. Den andra delen presenterar personer från ryska tiden och de två sista delarna avporträtterar personer som varit eller är verksamma sedan Finland blev självständigt.

Biografiskt lexikon för Finland har egna webbsidor, där ett hundratal biografier från olika tider är publicerade.

Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |