Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Arkivets bakgrund

SLS 2003:105
De gamlas dans i Brändö gymnasium i Helsingfors 2001.
Det var ingen slump att Svenska litteratursällskapet började samla in folkliga seder och traditioner, sagor, visor m.m.

Då finländarna sökte sin identitet i slutet av 1800-talet var det framför allt det finska som betonades som genuint och äkta. Svenska litteratursällskapet sände ut stipendiater till de svenskspråkiga bygderna för att dokumentera språket och sederna. Ju äldre traditioner som dokumenterades, desto djupare rötter och identitet fick också hela den svenskspråkiga befolkningen.

År 1937 grundades Folkkultursarkivet som en egen enhet inom sällskapet. Man anställde en dialektolog och en etnograf för att utveckla insamlingen och verksamheten. Som grund fanns redan 400 samlingar som till dess lytt under namnet Folkloristiska arkivet.

I dag är Folkkultursarkivet en institution som lever med sin tid. Varje år inleds flera nya insamlingsprojekt med samtiden eller närhistorien i fokus. Olika fenomen i samhället dokumenteras, analyseras och arkiveras för framtida forskare.

Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |