Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Insamlingsprinciper för Historiska och litteraturhistoriska arkivet


Inbjudan till Mademoiselle Fredrika Tengström (senare Runeberg) att vara vittne vid dopakt.
Historiska och litteraturhistoriska arkivets insamling koncentrerar sig på arkivmaterial med anknytning till litteratur-, idé- och lärdomshistoria, släkt- och personhistoria och närliggande ämnesområden av mer allmän kulturhistorisk karaktär. 

Vi samarbetar med statliga, privata och lokala arkiv. Material som faller utanför vår insamling styr vi vidare till rätt arkiv. 

Vi tar emot:

 • privat material som tillhört författare, kulturpersoner, vetenskapsidkare, släkter, gårdar m.m.
 • arkivmaterial som tillhört personer inom den kulturintresserade svenska allmänheten ifall materialet är av speciellt intresse för forskningen
 • vetenskapliga föreningars och samfunds arkiv som anknyter till främst historia och litteraturhistoria, språkvetenskap och samhällsvetenskap
 • specifikt finlandssvenska företags arkiv, t.ex. förlagsarkiv
 • litterära tidskrifters arkiv
 • material som företräder en unik s.k. pionjärverksamhet inom sitt område.

Vi tar inte emot:

 • myndighetshandlingar, företagsarkiv, skolarkiv och arkivmaterial med enbart lokal anknytning
 • kopior och avskrifter av handlingar som finns i andra arkiv (t.ex. släktforskningsmaterial)
 • material med anknytning till arkiv som tidigare deponerats i något annat arkiv
 • kontoutdrag, verifikat och bankböcker
 • skattedeklarationer och skatteintyg
 • handlingar rörande hälsotillstånd (recept, läkarutlåtanden, sjukförsäkring etc).

Skriv ut
Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |