Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Donationer och depositioner


Historiska och litteraturhistoriska arkivet tar emot arkivmaterial som donation eller deposition.

En donation innebär att äganderätten till materialet överförs på Svenska litteratursällskapet.

En deposition uppgörs i allmänhet för ett visst antal år. Äganderätten till materialet kvarstår hos deponenten.

Donatorn eller deponenten kommer överens med arkivet om hur arkivmaterialet får användas. 

Kontaktperson: Maria Vainio-Kurtakko, tf förste arvivarie, tfn 09 618 773 32, fornamn.efternamn@sls.fi

Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |