Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Om materialet


Elin Frosterus hushållsbok 1867.
I Historiska och litteraturhistoriska arkivet (HLA) finns kulturhistoriskt arkivmaterial från 1500-talet till nutid. Den största delen är från 1800- och 1900-talet.

Bland personarkiven finns författare och konstnärer, vetenskapsmän, lärare, präster och andra som varit verksamma inom finlandssvensk kultur. Förutom personarkiv har vi i huvudsak släkt-, gårds- och föreningsarkiv.

Det personrelaterade materialet omfattar oftast brev, manuskript och anteckningar av olika slag, dagböcker, personliga dokument, fotografier, ljudband m.m. I föreningsarkiv finns vanligtvis protokoll, verksamhetsberättelser, ekonomiska och juridiska handlingar samt andra handlingar som belyser föreningens egen verksamhet.


Vårt material finns på två ställen i Helsingfors: i SLS hus på Riddaregatan 5 samt på Nationalbiblioteket. Placeringen anges i databasen över HLA:s samlingar. Alla fotografier förvaras på Riddaregatan 5.

  Skrivet om vårt arkivmaterial i Källan
  Se också fotogalleriet!
  Läs våra författarporträtt

Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |