Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Förvaltningshistorisk ordbok

Känner du till termer som gärningsören och kronobeskällare? Vad är skillnaden mellan en tiondelängd och en saköreslängd?

Att försöka hitta den rätta betydelsen för de uttryck och termer som ingår i det historiska arkivmaterialet är ofta svårt och arbetsdrygt. Många termer har dessutom under århundradenas lopp förändrat sin betydelse. De är besvärliga att hitta i standardordböcker och ofta är den nödvändiga speciallitteraturen svårtillgänglig.

För att förbättra situationen har SLS beslutat att ge ut en förvaltningshistorisk databas med förklaringar på nätet . Planeringen av projektet inleddes 2007, då också en redaktion tillsattes. Databasen är under arbete.

Huvudredaktör: doc. Lena Huldén
Redaktörer: FD Jennica Thylin-Klaus och FD Aapo Roselius.

 

Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |