Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Tidskrifter

Förteckning över de tidskrifter som registrerats i databasen. I databasen finns inte tidskrifters utgivare och utgivningsorter införda för varje post. Den här förteckningen ger därför närmare detaljer om de flesta av de tidskrifter som förekommer databasen.

Aboa. Åbo landskapsmuseum, årsbok. Åbo.
Arv. Nordic Yearbook of Folklore. Utg. The Royal Gustavus Adolphus Academy. Uppsala.
Astra Nova. En tidskrift med kvinnoperspektiv sedan 1919. Helsingfors.
Brages årsskrift. Utg. Brages urklippsverk. Helsingfors.
Budkavlen. Utg. Institutet för folklivsforskning vid Åbo Akademi.
Dugnad. Tidskrift for etnologi. Oslo.
Ethnologia Europea. Journal of European Ethnology. Köpenhamn.
Ethnologia Fennica. Journal of Finnish and Finno-Ugric Studies in Ethnology. Utg. Ethnos- Association of Finnish Ethnologists.
Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology. Utg. The Royal Gustavus Adolphus Academy for Swedish Folk Culture. Lund.
Etiäinen. Kulttuurien tutkimuksen laitos. Åbo.
Fataburen. Nordiska museets och Skansens årsbok. Stockholm.
Finskt museum. Finska fornminnesföreningen. Helsingfors.
Fiolen min. Tidskrift för Finlands svenska spelmansförbund r.f.
Folk och musik. Finlands svenska folkmusikinstitut. Vasa.
Folk og kultur. Årbog for Dansk Etnologi og Folkemindevidenskab. Utg. Foreningen Danmarks Folkeminder. Köpenhamn.
Folkdansaren. Organ för Finlands svenska folkdansring. Helsingfors.
Hembygden. Organ för finlandssvenskt hembygdsarbete. Utg. Finlands svenska hembygdsförbund. Helsingfors.
IF-rapporter. Åbo Akademi, Folkloristik. Åbo.
Kulturella perspektiv. Svensk etnologisk tidskrift. Umeå.
Källan. Svenska litteratursällskapet informerar. Utg. Svenska litteratursällskapet i Finland, Helsingfors
Laboratorium för folk och kultur - Föreningen Brage. Sektionen för folklivsforskning, Helsingfors.
Marthabladet. Utg. Finlands svenska Marthaförbund. Helsingfors.
Narinkka. Utg. Helsingfors stadsmuseum. Helsingfors.
Nord Nytt, Nordisk tidskrift for etnologi och folkloristik. Utg. NEFA Norden. Köpenhamn
Norveg. Tidsskrift for folkloristik. Oslo.
Noterat. Utg. Svenskt visarkiv. Stockholm.
Resonans. Språkrör för Finlands svenska sång- och musikförbund.
Rig. Kulturhistorisk tidskrift. Utg. Föreningen för svensk kulturhistoria. Lund.
Saga och sed. Kungl. Gustav Adolfs Akademiens årsbok. Uppsala.
Skärgård. Utg. Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi (SIÅA). Åbo.
SLS Arkiv. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland. Helsingfors.
Språkbruk. Tidskrift utgiven av Svenska språkbyrån vid Forskningscentralen för de inhemska språken. Helsingfors.
Studia Fennica. Review of Finnish Linguistics and Ethnology. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Helsingfors.
St Olof. Årsbok för de åländska församlingarna. Mariehamn.
Sumlen. Årsbok för vis- och folkmusikforskning. Utg. Svenskt visarkiv och Samfundet för visforskning. Stockholm.
Suomen antropologi. Antropologi i Finland. Journal of the Finnish Anthropological Society. Helsinki
Svenskbygden. Organ för finlandssvenskt bildningsarbete. Utg. Svenska folkskolans vänner. Helsingfors
Tidskrift för kulturforskning. Oslo.
Tradisjon. Tidskrift for folkloristik. Tromsö.
Svenska landsmål och svenskt folkliv. Utg. Dialekt- och folkminnesarkivet, Uppsala
Västnyländsk årsbok. Västnyländska kultursamfundet.
Åländsk odling. Forum för uppsatser om åländsk kulturhistoria. Utg. Museibyrån. Mariehamn.
Österbotten. Österbottnisk årsbok. Skrifter utgivna av svensk-österbottniska
samfundet. Vasa.

Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |