Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Här hittar du länkar till olika typer av material för skolan

  

Inhemska länkar till material för skolan:

Suomalaisen kirjallisuuden seura / Finska litteratursällskapet:

http://www.finlit.fi/fi/suomalaisen-kirjallisuuden-seura/kouluille#.VIrP942KBaR

YLE, Vetamix, svenska:

http://vetamix.net/

YLEs material på finska:

http://oppiminen.yle.fi/

Utbildningsstyrelsen, material på svenska:

 http://edu.fi/hitta_material/digitala_larresurser

Utbildningsstyrelsen, material på finska:

http://www.edu.fi/verkko_oppimateriaalit

Svenska nu (material på svenska för finskspråkiga skolor):

http://svenskanu.fi/

Kultus.fi (kulturutbud för skolor i bredare bemärkelse):

http://www.kultus.fi/

 

Länkar till nordiska arkivpedagogiska helheter:

Värmlandsarkiv:

http://www.tidsresan.se/

Norska riksarkivet:

http://www.kildenett.org/

Svenska arkivverket, landsarkivet i Östersund:

http://www.arkivochlarande.se/

Aalborgs stadsarkiv:

http://www.aargang0.dk/

Folk i rörelse (dokument ur föreningsarkiv i Sverige):

http://www.folkirorelse.se/Om-Folk-i-rorelse

 

 

 

Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |