Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Historiska källor och hur de kan användas

SLS har ett stort arkiv som innehåller massor med information om den svenskspråkiga befolkningen i Finland och dess släkter, hemmiljöer, traditioner, folkmusik, lekar, gåtor, språk, matkultur, namnskick osv. Insamlingen av material började redan 1885 då Svenska litteratursällskapet i Finland grundades. Syftet var, och är fortfarande, att ta tillvara och ge vidare den här informationen för att den inte ska gå förlorad.

Arbetspaketet om historiska källor består av 3 delar och syftet är att belysa vad historiska källor är och hur man kan använda dem:

  • informationsbroschyren "Några ord om källkritik"
  • 6 arbetsuppgifter (material med tillhörande frågor) 
  • 3 avslutande frågor


Några ord om källkritik 

 Klicka på ikonen för att öppna broschyren. Den kan också skrivas ut!


Arbetsuppgifter 

Källorna du ser här är digitala kopior av originalkällor. Originalen är gjorda av papper och förvaras i arkivet.

  1. Reklam 1934 - 1944

  2. Vardag 1918

  3. Branden i Borgå domkyrka 2006

  4. Familjer framför kameran i början av 1900-talet

  5. Bruksföremål från olika tider

  6. Julklappsönskelistor från 1990-talet


Avslutande frågor

När du gjort uppgifterna ovan kan du svara på följande tre frågor:

1) Vilka tre typer av historiska källor finns det? Nämn ett exempel på varje typ.
2) Vad gör en källa trovärdig?
3) Föreställ dig att du ska söka information om följande ämnen:

  • Krigstid
  • Mat och kostvanor
  • Svenska språket
  • Mode och trender

Vilka av de källor som presenterades i arbetsuppgifterna skulle du kunna använda för att belysa
något eller flera av de här ämnesområdena?

En källa kan användas till många saker, beroende på vad man frågar!

 

Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |