Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Låna en arkivväska

Att använda arkivmaterial som bas för undervisning

Arkiven vid SLS lånar ut s.k. arkivväskor, arbetshelheter som du kan använda för att jobba med ett visst tema. I arkivväskorna ingår kopior av arkivdokument med kompletterande uppgifter.

Arkivväskan Skolväskan

Med hjälp av Skolväskans material får eleverna insyn i en förgången tid av skolhistoria. De får bekanta sig med de historiska källornas värld och lära sig att tolka text och bild. Syftet är att mot den historiska bakgrunden få syn på vad som är tidstypiskt för samhället och skolan i dag.

Praktisk användning

Väskan består av tre temahelheter. Erfarenheten har visat att en temahelhet (1/3) tar ca 45 minuter i anspråk. Totalt tar skolväskan tre lektioner i anspråk men du väljer själv om du vill göra alla tre helheter eller bara en eller två.
Eleverna jobbar bäst i grupper om ca fyra elever.

Väskan lånas gratis till skolan för en överenskommen tid.

Kontaktpersoner för frågor och utlåning:
Helsingfors: Nelly Laitinen tfn 09 61877335, nelly.laitinen@sls.fi och 
Vasa: Marie Lönnblad tfn 06 319 5601, marie.lonnblad@sls.fi

  Här kan du bekanta dig med Skolväskans innehåll

  Här finns praktiska instruktioner till läraren

  Här finns information om det material vi använt   


Arkivväskan Vasa Bomull
Foto: Österbottens museum / Erkki Salminen

Arkivväskan Vasa Bomull har utarbetats som ett samarbete mellan Österbottens traditionsarkiv och Österbottens museum. Genom konkreta arbetsuppgifter, arkivmaterial och föremål gör arkivväskan 1800-talets industrialisering och den lokala industrihistorien levande för eleverna.

Materialet är uppbyggt kring temat hur det kunde vara att söka arbete på bomullsfabriken Vasa Bomull kring sekelskiftet 1800-1900. Väskans innehåll ger en inblick i arbetet på fabriken, arbetstagarens liv vid fabriken och hur fabriksarbetet småningom moderniserades. Bomullsfabriken grundades av kommerserådet August Alexander Levón 1857 och var verksam till 1980. Arkivväskan Vasa Bomull lämpar sig särskilt för historieundervisningen i årskurs 7, men den kan också användas i andra årskurser och i gymnasiet.

Arkivväskan innehåller en kort översikt av Vasa Bomulls historia, fotografier, dokument och föremål ur Österbottens museums och Österbottens traditionsarkivs samlingar. Genom materialet får eleverna bekanta sig med vad arkivets och mu­seets samlingar berättar om industrialiseringen och om människornas liv kring fabriken. Genom arkivväskan kan eleverna bekanta sig med närhistorien och sociala förhållanden förr och nu.

Väskan lånas gratis till skolan för en överenskommen tid.

Förfrågningar och bokningar: Österbottens museum, tfn 06-325 3800

  Till information om arkivväskan om Vasa Bomull på portalen Kultiva

  Till Österbottens museums hemsida

Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |