Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Utdelade pris och beviljade stipendier 2014

  

Pris utdelade 5.2.2014


Karl Emil Tollanders pris

Karl Emil Tollanders pris om 40 000 euro och den Tollanderska medaljen tillföll professor Bo Lönnqvist. Han, om någon, har samlat vittnesbörden om den svenska kulturen i Finland. Med sin omfattande och mångsidiga produktion har han förmedlat kunskap om finlandssvensk kultur mellan discipliner och internationellt. Med en livsbejakande grundton skriver han både om det lokala och det allmänmänskliga, om det njutbara och det sorgliga bland såväl höga som låga. I boken Dödens ansikte – Tro och sed bland herre och folk visar Bo Lönnqvist att man kan skriva levande och utan dysterhet också om döden – hur den bearbetas, symboliseras och ritualiseras.

Övriga pris utdelade 5.2.2014

Ett pris om 18 000 euro ur Bokhandlaren Bo Carleskogs minnesfond tillfaller författaren Kjell Westö. I Hägring 38 briljerar Westö med sin konst att låta historien tala med den lilla människans tunga – här i en roman som blir ett symboliskt och suveränt förtätat kammarspel där farhågor inför ett annalkande krig dubbelexponeras med inbördeskrigets fasor. Tiden läker inga sår.

Ett pris om 18 000 euro ur Irma Carrells testamentsfond tillföll författaren Catharina Östman. Tills våra ansikten klarnar är en diktsvit som med sitt icke-dömande språk välkomnar läsaren in i en värld av envis glädje. All styrka och all sårbarhet speglas i Östmans diktsamling som har en musikalisk ansats, och där också naturen och dess under är ständigt och påtagligt närvarande.

Ett pris om 18 000 euro ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond II tillföll författaren Herman Lindqvist för boken När Finland var Sverige. På ett medryckande sätt visar författaren hur Sveriges och Finlands gemensamma historia utformades på olika plan under mer än sju sekel framtill rikssprängningen år 1809. Boken tar läsaren med på en fascinerande upptäcktsresa genom seklen, en resa fylld av träffsäkra personporträtt och skickligt komprimerade historiska förlopp och tidsbilder.

Ett pris om 18 000 euro ur Ragnar, Ester, Rolf, och Margareta Bergboms fond tillföll dramaturgen Gunilla Hemming för två skådespel, Nazifruar och Läckor. Med intelligent analys, spirituell dialog och svart humor behandlar hon både historiska och aktuella ämnen på ett sätt som är moraliskt tankeväckande och samtidigt i bästa mening underhållande.

Ett pris om 14 000 euro ur Eklund-Modeenska fonden med tillhörande medalj tillföll filosofie magister Tuva Korsström för det personligt hållna litteraturhistoriska verket Från Lexå till Glitterscenen. Finlandssvenska tidsbilder, läsningar, författarporträtt 1960–2013. Med sin gedigna kompetens som kulturskribent och kritiker får Korsström både kända och mindre bekanta författarskap att framträda i klar belysning. Hennes frikostiga och inspirerande sätt att dela med sig av sina läsupplevelser lockar läsaren till nya möten med den finlandssvenska litteraturen.

Ett pris om 12 000 euro ur Marcus Collins fond tillföll konstnären Viggo Wallensköld som med det klassiska måleriets medel når personliga, mångbottnade och starkt berörande resultat, ofta också med svåra motiv.

Två pris om 6 000 euro var ur Astrid och Bertel Appelbergs fond tillföll författaren Annika Sandelin och illustratören Karoliina Pertamo för boken Råttan Bettan och masken Baudelaire. Texten och bilderna skapar tillsammans en slitstark bok för både små och stora. Sandelins text är fyndig, vild och präglad av en djup ömsinthet och respekt för barnet. Pertamos illustrationer är generösa och associativa och möter texten med ett eget humör. En barnbok med klassikervarning.

Ett pris om 10 000 euro ur Paul Werner Lybecks testamentsfond tillföll författaren Zinaida Lindén. För många länder sedan är en stilsäker och intrikat roman om diplomathustrun Galina Pavlovna som i sin ungdom forskat i Piranesis fängelsesvit. Samma förskjutningar, känslomässiga gungflyn och upprepningstvång kännetecknar Galinas minnesarbete visavi hennes sovjetintellektuella barndom. Lindén utvidgar genom sin precisa tidsskildring och sina träffsäkra karaktärer den finlandssvenska litteraturen österut.

Ett pris om 10 000 euro ur Paul Werner Lybecks testamentsfond tillföll författaren Sanna Tahvanainen för romanen Bär den som en krona som på ett egensinnigt, friskt och förutsättningslöst sätt låter läsaren lära känna en kvinna av kött och blod som i historieböckerna stelnat till monumentet drottning Victoria. Tahvanainen skildrar i en färgstark jagform imperieregentens personliga utveckling och hennes behov av mänsklig närhet som flicka, kvinna, maka och mor.

Granberg-Sumeliuska priset om 10 000 euro tillföll författaren Malin Kivelä för romanen Annanstans. Med ett suggestivt flöde av unga och åldrande kvinnoröster från fyra generationer formar författaren en berättelse där svek och rotlöshet kontrasteras mot tillit och kärlek. I de ständiga växlingarna mellan olika berättarperspektiv och tidsplan framtonar såväl den enskilda människans hjälplösa utsatthet som hennes ständiga strävan efter ett möjligt sammanhang.

Ett pris om 10 000 euro ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond I tillföll filosofie licentiat Maria Antas. I En stor bok om städning. Vardagsessäer och tankeflykt tar sig författaren an det vardagliga och ger det tyngd i form av finurliga associationer, bred kunskap och bärande tankekedjor. Ur det alldagliga spirar ny förståelse, och städningen växer till en rik väv av flygande tankar där oanade samband uppstår och framstår som naturliga.

Ett pris om 10 000 euro ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond I tillföll filosofie doktor Sofie Henricson för avhandlingen Svenska i finsk miljö. Interaktion, grammatik och flerspråkighet i samtal på svenska språköar i Finland. Författaren beskriver skickligt ungdomars sätt att hantera sina språkliga resurser på ett antal språköar. Språkgränser och språkstrukturer i interaktion dryftas på ett moget och modigt sätt. En noggrann näranalys baserad på nydanande teoretiska resonemang ger arbetet en särskild plats inom kontaktlingvistiken.

Ett pris om 10 000 euro ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond I tillföll redaktör Sofia Torvalds för den omskakande boken Hungrig. En bok om ätstörningar och föräldraskap. Författaren kombinerar ett djupt personligt engagemang med stor lyhördhet för drabbade individer och familjer. Samtidigt tvingar hon oss till insikt om ätstörningarnas samhälleliga rötter och ger oss en gedigen dos upplysning om det mångfasetterade gisslet och olika vårdformer.

Ett pris om 10 000 euro ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond I tillföll filosofie doktor Martin Welander för avhandlingen Grå verklighet, gyllne fantasi. Skapandets problematik i R. R. Eklunds aforistiska författarskap. Den språkligt eleganta undersökningen visar en djup kännedom om en uppskattad men bortglömd finlandssvensk författares aforistiska produktion och dess filosofiska bakgrund. På ett initierat sätt bidrar Welander till förståelsen av skapandets problem sådana de första finlandssvenska modernisterna mötte dem.

Ett pris om 10 000 euro ur Harald och Jenny Neovius fond tillföll författaren Elsa Boström. På svartvita trösklar är en fysiskt kraftfull diktcykel i tre steg om ett livsöde i sensualitetens och förlustens tecken. Likt en blek Eurydike, berövad sin svarte Orfeus, nedstiger jaget i sorgens psykos där Herr Ångest råder. I mötet med mentalsjukhusets vinddrivna existenser räddas hon till livet.

Ett pris på 8 000 euro ur Fonden Gustaf III:s minne tillföll filosofie doktor Carolina Brown för avhandlingen Liksom en herdinna. Litterära teman i svenska kvinnoporträtt under 1700-talet. Kvinnomotiven inom porträttkonst och visuell kultur uttolkas på ett nytt sätt genom att de sammanställs med stoff och tematik från århundradets vitterhet och allmänna idévärld. Ur ett rikt, delvis nyupptäckt porträttbestånd återskapas en insikt i 1700-talets synsätt på sambandet mellan litteratur, måleri och kvinnoroller, både i Sverige och Europa.

Ett pris om 5 000 euro ur Femtioårsfonden tillföll politices magister Pia Heikkilä för biografin Anna Bondestam. Det röda Svenskfinlands röst. I boken tecknas bilden av en socialt medveten och framåtsträvande författare som ständigt brottades med känslan av att inte passa in. Med ett lyhört psykologiskt anslag berättar Heikkilä om en finlandssvensk 1900-talsverklighet, bestämd av socialdemokrati, kvinnlighet och österbottnisk identitet.

Ett pris om 5 000 euro ur Håkan och Katarina Anderssons fond för talekonst och språkfärdighet på svenska i Finland tillföll redaktör Magnus Londen. Genom ett levande och vårdat språk i infallsrik dialog med sina medarbetare i radioprogrammet Eftersnack, visar Londen på det vårdade språkets förebildliga betydelse också i vardagliga och livsnära sammanhang.

Övriga pris

  

Statsrådet Mauritz Hallbergs pris 16.5.2014

Statsrådet Mauritz Hallbergs pris på 19 000 euro tillföll politices doktor Harry Lunabba för hans doktorsavhandling När vuxna möter pojkar i skolan - insyn, inflytande och sociala relationer (Helsingfors universitet 2013). Syftet med Lunabbas avhandling är att med etnografisk metod och deltagande observation komplettera den kvantitativa forskning som ständigt visar att pojkar presterar sämre än flickor i skolan. Temat är som vi alla förstår både aktuellt och angeläget.

Forskaren rör sig i klassrummet, på skolgården, i lärarrummet och hos kuratorn i syfte att notera både elever som märks och sådana som förblir osynliga för de vuxna. Pojkar som är aktiva och tar plats får lätt uppmärksamhet. Detsamma gäller också pojkar som är påfallande tysta. De väcker oro och sympati och detta leder till åtgärder. De "vanliga" pojkarnas brist på intresse för och trivsel i skolan förblir oupptäckt. Lunabba är metodiskt uppfinningsrik, och avhandlingen har mycket att ge forskare som anlägger etnografiska perspektiv inom andra forskningsområden. Undersökningens resultat har också betydelse för de vuxnas arbete i skolan och i utbildningen av blivande lärare och kuratorer.

Språkvetenskapliga nämndens pro gradu-pris
om 1 000 € har tilldelats fil.mag. Aleksina Puro.

Traditionsvetenskapliga nämndens pro gradu-pris
om 1 000 € har tilldelats fil.mag. Liselotte Harjulin.

  

Beviljade stipendier och understöd

Bo Backströms fond
Flyktingvännerna r.f. 2 000 €, Juridiska Föreningen i Finland r.f. 12 000 €, Kansalliskielten tukiyhdistys ry 2 000 €, Pohjola-Norden i Sibbo r.f. 900 €, Svenska Finlands folkting 10 000 € och Svenska Klubben i Helsingfors r.f. 56 000 €. 

Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond
Fil.dr Anders Ahlbäck 32 500 €, pol.mag. Sophy Bergenheim 13 200 €, fil.mag. Maria Ekqvist 6 600 €, fil.mag. Henrik Forsberg 13 200 €, Föreningen Granskaren r.f. 6 000 €, fil.dr Malte Gasche 10 400 €, fil.mag. Sofia Maria Gustafsson 8 800 €, fil.dr Fredrik Hertzberg 19 200 €, Historiska föreningen r.f. 16 000 €, Institutet för folklivsforskning vid Åbo Akademi 3 500 €, docent Marianne Junila 40 600 €, fil.mag. Hanna Kivikero 15 400 €, fil.mag. Ulrika Rosendahl 13 200 €, fil.mag. Panu Savolainen 13 200 €, fil.mag. Charlotte Vainio 26 400 €, fil.mag. Julia von Boguslawski 26 400 € och fil.mag. Nina Winberg 13 200 €.

Albert de la Chapelles fond
För inköp av konst till Västra Nylands landskapsmuseum/Ekenäs museum 76 988 euro.

Fonden Gustaf III:s minne
Fil.mag. Daniela Silén 5 000 €.

Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond II
Historia
: Arbetsgruppen Atis och Camilla 5 000 €, professor Max Engman 10 000 €, fil.mag. Henrik Forsberg 11 000 €, Föreningen Granskaren r.f. 6 000 €, docent Kenneth Gustavsson 14 500 €, Hanaholmen - Kulturcentrum för Sverige och Finland 7 000 €, fil.mag. Patrik Hettula 18 014 €, fil.mag. Matias Kaihovirta 12 000 €, fil.mag. Marcus Lepola 3 486 €, , fil.dr Stefan Norrgård 26 000 €, fil.dr Mona Rautelin 26 400 €, fil.dr Kaj Sandberg 7 000 €, Stiftelsen Aspegrens trädgård 5 000 €, Taidehistorian seura - Föreningen för konsthistoria r.f. 4 000 €, Västnyländska Kultursamfundet r.f. 20 000 € och fil.mag. Mats Wickström 12 000 €.
Miljövård: MSc Amelie Beucher 1 200 €, docent Patrik Kraufvelin 22 500 €, fil.dr Miriam Nystrand 4 500 € och Ostrobothnia Australis r.f. 1 000 € och WWF Finlands havsörnsarbetsgrupp 10 000 €.
Svenska språket: Fakulteten för språk, översättning och litteratur/nordiska språk vid Tammerfors universitet 600 e, Föreningen för nordisk filologi r.f. 2 900 €, fil.mag. Maarit Hakulinen 20 000 €, Institutet för de inhemska språken 12 400 €, fil.mag. Mikko Kauko 24 000 € och fil.mag. Alexis Rancken 18 000 €.
Teknologi: fil.mag. Mathias Nyman 10 000 € och Vindkraftföreningen r.f. 12 000 €.
Teologi och kyrkohistoria: fil.mag. Minna Hamrin 12 000 €, teol.mag. Sara Medberg 10 000 € och docent André Swanström 24 000 €.

Bröderna Lars och Ernst Krogius forskningsfond
Ekon.mag. Malin Gardberg 17 500 €, ekon.mag. Henrik Keinonen 5 500 €, MSc Julia Klein 18 000 € och ekon.dr Christer Lindholm 4 000 €.

Fredrik Pacius minnesfond
Armas Järnefelt-sällskapet 16 900 €, Illume Oy 15 000 €, forskarna Jani Kyllönen och Mkko Nisula 12 000 €, Kungl. Gustav Adolfs Akademien 15 000 € och Föreningen för Helsingfors historiedag 34 000 €.

Hjördis och Arvid Standertskjölds minnesfond
Fil.mag. Daniela Floman 15 000 euro.

Carl-Johan von Troils minnesfond (resestipendium)
Med.kand. Matilda Juusola 2 200 €, med.kand. Karin Pusa 1 500 € och med.kand. Katarina Tötterman 2 000 €.

Christian och Constance Westermarcks fond
Litteraturbanken, Sverige, 33 500 €. 

Utdelning ur de vetenskapliga nämnderna

Historiska nämnden
Forskningsprojektet Den progressiva bildningsidén på svenska. Folkets Bildningsförbund som socialistisk bildningsrörelse i Svenskfinland 20 000 € och fil.mag. Nina Johansson 11 000 €.

Litteraturvetenskapliga nämnden
Fil.lic. Olga Engfelt 7 200 €, fil.mag. Maria Renman 7 200 €, fil.mag. Katja Sandqvist 7 200 € och fil.dr Arne Toftegaard Pedersen 14 000 €.
Nämndens pro gradu-pris om vartdera 1 000 € har tilldelats fil.mag. Patrik Aaltonen och fil.mag. Jenny Wikström.

Samhällsvetenskapliga nämnden
Pol.dr Andreas Fagerholm 7 000 €, pol.mag. Ingrida Grigaityte 6 500 €, pol.mag. Julia Klein 18 000 € och pol.dr Carl-Gustav Lindén 3 500 €.

Språkvetenskapliga nämnden
Fil.mag. Ludvig Forsman 500 € (resebidrag), fil.mag. Pia Hirvonen 10 000 €, fil.dr Viveca Rabb 655 € (resebidrag), fil.mag. Eveliina Tolvanen 550 € (resebidrag) och fil.mag. Anne-Maj Åberg 22 000 €.
Nämndens pro gradu-pris om 1 000 € har tilldelats fil.mag. Aleksina Puro.

Traditionsvetenskapliga nämnden
Fil.dr Gunnel Biskop 1 000 euro, fil.mag. Maria Ekqvist 13 200 euro, fil.dr Blanka Henriksson 1 000 euro (resebidrag), docent Sven-Erik Klinkmann 880 euro (resebidrag) och fil.mag. Karin Sandell 15 400 euro.
Nämndens pro gradu-pris om 1 000 € har tilldelats fil.mag. Liselotte Harjulin.

| Mer
Skriv ut
Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |