Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Intervju med Rainer Knapas

Karl Emil Tollanders pris om 40 000 euro och den Tollanderska medaljen tillföll 5.2.2013 kultur- och konsthistorikern, filosofie doktor h.c. Rainer Knapas, som i sin forskning har bidragit till ny kunskap om Finlands, Rysslands och det nordliga Europas kultur, idévärld och historia.

Hans djupa lärdom har kommit flera generationer av humanister till godo och var av stor betydelse för utvecklingen av Svenska litteratursällskapets förlagsverksamhet i början av 2000-talet. I boken Kunskapens rike. Helsingfors universitetsbibliotek – Nationalbiblioteket 1640–2010 studerar Knapas universitetsbiblioteket i Åbo och Helsingfors som platser, boksamlingar, människor och idéer. Med säker hand lotsas läsaren genom århundraden och kunskapens olika lager och uttrycksformer. Det konkreta och det abstrakta möts och skildras som en odelbar helhet.

  

Nationalbibliotekets betydelse

Som författare till verket Kunskapens rike är Rainer Knapas väl förtrogen med Helsingfors universitetsbiblioteks historia, men biblioteket har betytt mycket för Knapas också på ett personligt plan. Se video:


Produktion: Peik Henrichson/Fri film

Oas för bibliofiler

Konsthistorikern Rainer Knapas är även känd som en av våra främsta experter på bokkonstens historia. Då Knapas besöker Nationalbiblioteket orienterar han sig hemvant bland vackert formgivna och historiskt värdefulla böcker. Se video:


Produktion: Peik Henrichson/Fri film

 

| Mer
Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |