Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Utdelade pris och stipendier 2008

  

Stipendier och bidrag

Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond
Fil.dr Barbro Allardt-Ljunggren 10 000 euro, fil.mag. Johanna Björkholm 8 400 euro, fil.mag. Jens Grandell 6 600 euro, fil.lic. Janne Haikari 15 000 euro, fil.mag. Tiina Hemminki 10 000 euro, fil.mag. Ingalill Ihrcke-Åberg 10 000 euro, fil.mag. Jonas Michael 10 000 euro, fil.mag. Matias Kaihovirta 15 000 euro, fil.mag. Kasper Kepsu 15 000 euro, fil.mag. Markus Lepola 8 000 euro, fil.mag. Sanna Lillbroända-Annala 4 000 euro, docent Lena Marander-Eklund 7 000 euro, fil.mag. Juha Mikkonen 15 000 euro, fil.mag. Sara Nordlund-Laurent 5 000 euro, docent Helena Ruotsala 15 000 euro, fil.mag. Linnea Stara 10 000 euro, fil.mag. Elisabeth Stubb 15 000 euro, fil.mag. Emmi Tittonen 15 000 euro och fil.mag. Mia Åkerfelt 15 000 euro.

Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond
Svenska språket: Arrangörskommittén för den fjärde nordiska SFL-workshoppen (Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet) 1 000 euro, Föreningen för nordisk filologi 1 600 euro, fil.mag. Linda Huldén 15 000 euro, ped.lic. Annette Kronholm-Cederberg 10 000 euro, fil.mag. Jannika Lassus 7 500 euro, fil.mag. Lieselott Nordman 2 500 euro, fil.mag. Sofia Stolt 7 000 euro och fil.mag. Maria Vidberg 10 000 euro.

Historia: Verkst.dir. Christian Aspegrén 5 000 euro, fil.mag. Marina Catani 9 000 euro, journalisten Matts Dumell 2 000 euro, Finlands svenska historielärare r.f. 4 000 euro, tf. professor, docent Björn Forsén 5 000 euro, forskningschef  Sofia Häggman 15 000 euro, fil.mag. Matias Kaihovirta 15 000 euro, fil.lic. Hilding Klingenberg 2 000 euro, fil.mag. Hanna Lindberg 15 000 euro, Malms Svenska Ungdomsförening r.f. 1 500 euro, Måkläppen AB 5 000 euro, docent Jyrki Paaskoski 5 000 euro, fil.mag. Taina Uusitalo 10 000 euro och Åbo Akademis Studentkår 1 000 euro.

Teologi och kyrkohistoria: Fil.dr Måns Broo 7 500 euro, bitr. överskötaren Monica Cleve 7 500 euro, teol.mag. Marcus Moberg 5 000 euro, teol.dr André Swanström 15 000 euro, MA Miika Tolonen 15 000 euro och teol.dr, fil.dr Iris Wikström 2 000 euro.

Miljövård och teknologi: Fil.mag. Rasmus Fältmarsch 3 000 euro, Natur och Miljö r.f. 10 000 euro, fil.mag. Linda Nordmyr 5 000 euro, fil.mag. Maria Nyberg 2 000 euro, fil.mag. Sonja Nybom 1 950 euro, fil.mag. Miriam Nystrand 2 000 euro, fil.mag. Minna Stubina 15 000 euro, Vindkraftföreningen r.f. 7 500 euro och WWF Finlands havsörnsarbetsgrupp 20 000 euro.

Bröderna Lars och Ernst Krogius forskningsfond
Ekon.mag. Linda Gerkman 2 300 euro, pol.mag., ekon.kand. Annica Karlsson 1 500 euro, Arbetsgruppen Johan Knif och Seppo Pynnönen 3 000 euro, pol.mag. Kristian Koerselman 1 500 euro, ekon.mag. Arto Thurlin 6 500 euro och ekon.mag. Joacim Tåg 11 200 euro,

 

Hjördis och Arvid Standertskjölds minnesfond
Arbetsgruppen Ulla-Britta Broman-Kananen och Anne Sivuoja-Gunaratnam 7 000 euro.

Carl-Johan von Troils minnesfond
Med.kand. Anni Herlevi 750 euro, med.kand. Lisa Nyström 800 euro, med.kand. Jannice Sirkka 1 500 euro och med.kand. Christoffer Stark 2 000 euro.

Historiska nämnden
Fil.mag. Johanna Bonäs 6 000 euro, fil.mag. Henrik Jansson 6 000 euro, fil.lic. Atina Nihtinen 8 000 euro och fil.dr Carola Nordbäck 6 000 euro.

 

Litteraturvetenskapliga nämnden
Fil.mag. Anna Biström 1 000 euro, fil.dr Ulrika Gustafsson 1 600 euro, fil.mag. Eva Johansson 7 500 euro, doktoranden Sonja Miladinovic 650 euro, fil.dr Anna Möller-Sibelius 6 250 euro, fil.mag. Freja Rudels 1 000 euro, fil.dr Hanna Ruutu 7 000 euro och fil.mag. Jasmine Westerlund 1 000 euro.

Samhällsvetenskapliga nämnden
MA Maria Kreander 11 000 euro, pol.mag. Fredrica Nyqvist  4 000 euro, forskaren Jorge Sinisterra 7 000 euro och Ph.D. Stud. László Vincze 12 000 euro.

Språkvetenskapliga nämnden
Fil.dr Mari Bergroth 1 100 euro, fil.mag. Anna Greggas Bäckström 3 000 euro, ped.lic. Annette Kronholm-Cederberg 5 000 euro, fil.mag. Lieselott Nordman 5 000 euro, ped.mag. Heidi Sunabacka 900 euro och fil.mag. Maria Vidberg 5 000 euro.

Traditionsvetenskapliga nämnden
Fil.lic. Patricia Aelbrecht 5 000 euro, fil.mag. Johanna Björkholm 6 300 euro, fil.mag. Sanna Lillbroända-Annala 5 000 euro och fil.mag. Vera Nygård 6 300 euro.


Vid sällskapets årshögtid 5.2.2008 utdelades 202 000 euro i litterära pris

Karl Emil Tollanders pris

Karl Emil Tollanders pris om 30 000 euro och den Tollanderska medaljen tillföll diplomaten, professor, politices doktor Klaus Törnudd för en långvarig och fullödig gärning såväl inom ett flertal sektorer inom Finlands utrikesförvaltning som i universitetsväsendets tjänst, en dubbel karriär som även har avsatt ett statsvetenskapligt författarskap på tre språk. Från den första boken, om svenska språkets ställning i Finland, till fjolårets samling essäer, Tidens krav. Uppsatser om Finlands utrikespolitik, präglas Törnudds skriftställarskap av vilja och förmåga att i klar text dryfta politik som en konst möjlig att idka med bibehållen integritet.

Övriga pristagare vid årshögtiden var professor, fil.dr Sven Hirn 15 000 euro, dramaturgen Harriet Nylund-Donner 15 000 euro, litteraturforskaren, fil.dr Arne Toftegaard Pedersen 15 000 euro, författaren Catharina Gripenberg 15 000 euro, författaren, skådespelaren Anders Larsson 15 000 euro, författaren Hannele Mikaela Taivassalo 11 000 euro, redaktören, fil.lic. Pia Ingström 10 000 euro, tidigare chefredaktören, författaren Peter Lodenius 10 000 euro, historikern, fil.dr Henry Nygård 9 000 euro, författaren, kritikern Bror Rönnholm 8 000 euro, författaren Kent Danielsson 7 500 euro, författaren, professor Torsten Pettersson 7 500 euro, författaren, fil.lic. Sten-Erik Abrahamsson 5 000 euro, fil.dr Ulrika Gustafsson 5 000 euro, ped.dr Camilla Björklund 5 000 euro, författaren Minna Lindberg och illustratören Linda Bondestam 5 000 euro, fil.dr Jessica Parland-von Essen 7 000 euro och fil.dr Henrika Tandefelt 7 000 euro.

 Prisutdelningen 5.2.2008 i utskriftsvänligt format

Statsrådet Mauritz Hallbergs pris

Hallbergska priset om 15 000 € utdelades den 16 maj och tillföll teologie doktor Pamela Slotte för hennes doktorsavhandling Mänskliga rättigheter, moral och religion. Om de mänskliga rättigheterna som moraliskt och juridiskt begrepp i en pluralistisk värld (Åbo Akademi 2005).

Pristmotiveringen lyder: 
Med avhandlingen har författaren gett ett vetenskapligt tungt vägande bidrag till en både samhälleligt och religiöst viktig och aktuell problematik. Hon arbetar tvärvetenskapligt och kombinerar teologisk etik samt religionsfilosofisk begreppsanalys med en juridisk förståelse av begreppet mänskliga rättigheter. Betydelsen av Slottes vetenskapliga insats syns även i att hon för närvarande deltar i flera forskningsprojekt och nordiska nätverk, bl.a. i den finska toppforskningsenheten "Global Governance Research".

Skriv ut
Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |