Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Stipendiefonder

Ekonomi (nationalekonomi, statistik): Bröderna Lars och Ernst Krogius forskningsfond (september).

Etnologi och folkloristik: Traditionsvetenskapliga nämndens forskarstipendier (september).

Genealogi: Hjördis och Arvid Standertskjölds minnesfond (september).

Historia: Hjördis och Arvid Standertskjölds minnesfond (september), Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond II (februari), Historiska nämndens forskarstipendier (september), Fonden Gustaf III:s minne (vart 3:e år, september), Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond (september).

Litteraturhistoria och -vetenskap: Hjördis och Arvid Standertskjölds minnesfond (september), Litteraturvetenskapliga nämndens forskarstipendier (februari).

Medicin: (resestipendier för medicinestuderande och -kandidater):
Carl-Johan von Troils minnesfond (februari).

Miljövård: Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond II (februari).

Samhällsvetenskaper: Samhällsvetenskapliga nämndens forskarstipendier (februari).

Svenska språket: Språkvetenskapliga nämndens forskarstipendier (februari), Carl-Eric Thors stipendiefond (resestipendier, februari), Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond II (februari).

Teknik: Lennart Engströms stipendiefond för skeppsbyggnadsingenjörer (vartannat år, februari), Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond II (även forskning gällande alternativa energiformer, februari).

Teologi och kyrkohistoria: Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond II (februari).

Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |