Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Utdelade pris och stipendier 2010

  

  

Stipendier och forskningsmedel utdelade 2010

Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond

Fil.mag. Aleksi Ahtola 8 000 €, psykolog Gunilla Björkqvist 8 000 €, fil.mag. Kasper Braskén 18 000 €, fil.mag. Magnus Enlund 8 000 €, fil.lic. Annette Forsén 8 000 €, Föreningen Granskaren r.f. 3 000 €, fil.mag. Camilla Hautala 8 000 €, Historicus r.f. 3 000 €, fil.mag. Magdalena af Hällström 18 300 €, fil.mag. Ingalill Ihrcke 8 000 €, fil.mag. Nadja Johansson 8 000 €, fil.mag. Kasper Kepsu 9 000 €, Kirjallisuudentutkijain seura ry 4 000 €, fil.mag. Marcus Lepola 11 500 €, fil.mag. Sanna Lillbroända-Annala 6 500 €, fil.mag. Stefan Norrgård 16 000 €, fil.dr Carina Nynäs 10 000 €, fil.mag. Ulrika Rosendahl 18 000 €, docent Helena Saarikoski 8 000 €, fil.mag. Linnea Stara 5 000 €, fil.dr Johan Strang 18 000 €, Dr.phil. Sabira Ståhlberg 4 000 €, fil.mag. Petteri Suominen 8 000 €, fil.mag. Mats Wickström 18 000 € och fil.mag. Victor Wilson 8 000 €.

Fonden Gustaf III:s minne

Fil.mag. Kjell Lekeby 3 000 €.

Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond II
Svenska språket: Fil.mag. Melina Bister 10 800 €, Föreningen för nordisk filologi r.f. 5000 €, Helsingfors universitet/Nordica 2 200 €, fil.mag. Hanna Järvi 15 000 €, fil.mag. Eeva-Liisa Järvinen 4 900 €, fil.mag. Mikko Kauko 11 400 €, professor Jan Lindström 850 €, Svenska språket vid University of Eastern Finland 1 843 € och fil.mag. Anne-Maj Åberg 18 400 €.
Historia: Fil.mag. Aleksi Ahtola 8 000 €, docent Henrik Asplund 8 000 €, Cantatricerna Achté/musikdoktor Ulla-Britta Broman-Kananen 15 000 €, Föreningen för Helsingfors historiedag 5 000 €, Historicus r.f. 2 000 €, fil.mag. Kirsi Kanerva 18 700 €, fil.mag. Miia Kuronen 15 000 €, Pirkanmaan ammattikorkeakoulu 10 000 €, Samfundet Ehrensvärd r.f. 10 000 € och Arbetsgruppen arkeologi i Själö/Skärgårdshavets forskningsinstitut 3 000 €.
Teologi och kyrkohistoria: Teol.dr Sven-Olav Back 10 800 €, teol.mag. Johanna Södö 17 000 € och MA Miika Tolonen 8 000 €.
Miljövård och teknologi: Natur och Miljö r.f. 10 000 €, fil.mag. Sonja Nybom 1 460 €, ekon.lic. Mari Raitinen 18 700 €, fil.mag. Minna Stubina 18 000 €, Vindkraftföreningen r.f. 7 500 € och WWF Finlands havsörnsarbetsgrupp 10 000 €.

Bröderna Lars och Ernst Krogius forskningsfond
Ekon.mag. Linda Gerkman 8 000 €, ekon.mag. Mari Hintikka 7 000 €, pol.mag. Kristian Koerselman 5 000 € och pol.mag. Peter Sarlin 6 000 €. Ekon.dr Peter Nyberg har tilldelats ett pris om 4 000 € för sin doktorsavhandling Essays on Risk and Return.

Professor Carl-Eric Thors stipendiefond
Fil.stud. Mari Jussila 300 € och fil.stud. Minni Tähtinen 500 €.

Carl-Johan von Troils minnesfond
Med.kand. Maija Bry 800 €, med.kand. Sara Johansson 1 100 €, med.kand. Eva-Stina Kairemo 500 €, med.kand. Oskar Karlsson 1 500 €, med.kand. Laura Paetau 800 €, med.stud. Maria Wahlroos 370 € och med.kand. Hilkka Waltari 1 200 €.

De vetenskapliga nämndernas forskningsstipendier  

Historiska nämnden: Teol.mag. Jakob Dahlbacka 7 000 €, fil.mag. Mikael Finell 1 500 €, fil.mag. Kasper Kepsu 7 000 €, mag.art. Detlev Pleiss 7 000 € och fil.mag. Charlotte Vainio 7 000 €.

Litteraturvetenskapliga nämnden: Doktoranden Sonja Bjelobaba 1 000 €, fil.dr Anna Möller-Sibelius  resestipendium 250 € och forskningsstipendium 8750 €, fil.mag. Daniela Silén 1 750 € och MA Alexandra Stang  7 000 €.

Samhällsvetenskapliga nämnden: Ekon.mag. Filip Kjellberg 11 500 €, pol.dr. Catharina Lojander-Visapää 6 500 € och pol.mag. Anna-Maria Slotte 10 000 €.

Språkvetenskapliga nämnden: Doktorandföreningen Nordok 2 000 €, fil.mag. Eeva-Liisa Järvinen 13 500 €, fil.mag. Mikko Kauko 5 700 €, fil. lic. (disp.) Jannika Lassus 400 € och ped.mag. Heidi Sunabacka 1 000 €.

Traditionsvetenskapliga nämnden: Fil.mag. Marcus Lepola 6 500 €, fil.mag. Sanna Lillbroända-Annala 6 500 €, fil.mag. Karoliina Ojanen 400 €, docent Helena Saarikoski 6 500 €, högskolelektor Ingvar Svanberg 3 000 € och fil.dr Susanne Österlund-Pötzsch 900 €.

 

Prisutdelning 5.2.2010 

Karl Emil Tollanders pris om 35 000 euro och den Tollanderska medaljen tillfaller akademiker Ralf Långbacka för boken Att fånga ödets vindar. Tidsmärkt teater 1 samt för ett nydanande livsverk på scenkonstens område. I mera än 140 uppsättningar på teater- och operascener, i film och etermedier, över både de svenska och finska språkområdena, men också bortom dem, har Långbackas distinkta och inkännande tolkningar både av klassiker och av ny dramatik djupt berört publiken. Han har visat vilken teaterns linje kan vara i en flyktig tid. Med teaterledaren Långbackas egna ord: "Det är bara i samarbete med andra man kan förverkliga sig själv".

Ett pris om 18 000 euro ur Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond tillfaller författaren och dramatikern Susanne Ringell. Susanne Ringell är en dramatiker med en starkt personlig profil. Hon behandlar teman som mörker och ljus, liv och död, helighet och vardag i ett anspråkslöst tonläge och med underfundig humor. Hennes kontrastrika ämnesval och genomtänkta språk bildar en tacksam grogrund för det sceniska uttrycket.

Ett pris om 18 000 euro ur Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond tillfaller professor Nils Erik Villstrand för hans nydanande kulturhistoriska forskning om Finlands, Sveriges och Östersjöregionens samhällsutveckling. I blickfånget står främst politisk kultur, läs- och skrivkunnighet samt militär- och lokalhistoria. Hans forskning präglas av en skicklig balans mellan analys och syntes.

Ett pris om 18 000 euro ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond II tillfaller författaren, professor Tom Sandqvist för studien Ett svunnet Europa. Om modernismens glömda rötter. Boken handlar om konst, gränser, identitet och politik samt vidgar förståelsen av Europas kulturarv genom att påvisa modernismens grogrund i centraleuropeiska idéströmningar och inom judendomen.

Ett pris om 7 000 euro ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond I tillfaller doktorn i pedagogiska vetenskaper Gunilla Karlberg-Granlund för doktorsavhandlingen Att förstå det stora i det lilla. Byskolan som pedagogik, kultur och struktur. Med ett balanserat engagemang resonerar hon sig fram till en helhetsförståelse av den hotade byskolan som pedagogisk miljö och kulturfenomen.

Ett pris om 7 000 euro ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond I tillfaller filosofie doktor Lieselott Nordman för doktorsavhandlingen Lagöversättning som process och produkt. Revideringar och institutioner vid lagöversättning till svenska i Finland. Hon belyser en texttyp av stor betydelse för svenskan i Finland och kartlägger normer och motiveringar för språkliga ändringar samt samspelet mellan de olika aktörerna i översättningsprocessen.

Ett pris om 7 000 euro ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond I tillfaller filosofie doktor Mona Rautelin för doktorsavhandlingen En förutbestämd sanning. Barnamord och delaktighet i 1700-talets Finland belysta genom kön, kropp och social kontroll. Avhandlingen bygger på ett omfattande rättsmaterial som analyserar barnamord som ett kulturbetingat fenomen. Genustematiken har tillämpats på ett för ämnet nydanande sätt.

Ett pris om 18 000 euro ur Bokhandlaren Bo Carleskogs fond tillfaller författaren Fredrik Lång för romanen Dick, Docenten och Jane, en slagfärdig satir över ett på många sätt bekant kulturklimat. Bokens avväpnande antihjälte, en litteraturkritiker i otakt med både sig själv och sin samtid, håller upp en sprucken spegel, där vi läsare kan skymta den undflyende huvudpersonen, men också figurer förvillande lika oss själva. Vem är det vi skrattar åt?

Ett pris om 18 000 euro ur Irma Carrells testamentsfond tillfaller författaren Johanna Holmström för novellsamlingen Camera Obscura, där de enskilda delarna ingår i en större, väl sammanhållen helhet. Författarens obevekliga tonfall står sagans mörker nära. Vem möter man hellre i skogen, vargen eller de unga miljöaktivister som i boken rentav är beredda att dö för sin sak? Verkligheten kastar sin skugga över dessa oroande svarta sagor.

Ett pris om 18 000 euro ur Paul Werner Lybecks testamentsfond tillfaller författaren Maria Turtschaninoff för fantasyromanen Arra. Legender från Lavora.  Berättelsen är både en suggestiv saga med klassiska element och en insiktsfull utvecklingsroman, där en förfördelad flicka genom prövningar mognar till hjältinna och räddar prinsen. Stoffet hanteras med dramaturgisk skicklighet och osviklig stilkänsla.

Ett pris om 13 000 euro ur Eklund-Modeenska fonden med tillhörande medalj tillfaller docent Svante Lundgren för boken I svärdets tid. Det osmanska folkmordet på kristna minoriteter. Författaren redogör för utsatta kristna gruppers öde i det osmanska riket och frågar hur ett folkmord blir möjligt. Boken håller en analytisk distans till ett känsligt ämne.

Ett pris om 12 000 euro ur Astrid och Bertel Appelbergs fond tillfaller författaren Kjell Westö för romanen Gå inte ensam ut i natten. Med episk bredd, träffsäkra tidsmarkörer och laddade personrelationer för romanen läsaren på en tidsresa genom Helsingfors från 1960-tal till nutid. Musiken bildar en klangbotten som ger resonans genom generationerna.

Ett pris om 10 000 euro ur Ina Rosqvists fond tillfaller den debuterande författaren Kaj Korkea-aho för romanen Se till mig som liten är. Han skildrar stilsäkert och inkännande destruktiv religiositet, skuld och smärtsam ung kärlek i en berättelse som förenar thrillerns förtätning med uppväxtromanens djup.

Ett pris om 10 000 euro ur Spåreska fonden tillfaller journalisterna Camilla Berggren och Marianne Lydén för boken Nyttiga idioter? Unga idealister, Lenin och sjuttiotalet, en öppenhjärtig analys av en extrem variant av det turbulenta årtiondets politiska radikalism. Det självupplevda ses distanserat ur Shakespeares perspektiv: "Så går beslutsamhetens friska hy i eftertankens kranka blekhet över".

Ett pris om 8 000 euro ur Carl Gustaf Estlanders minnesfond tillfaller programchef, filosofie magister Agneta Rahikainen för verket Jag är ju utlänning vart jag än kommer. En bok om Henry Parland. Boken kombinerar förtjänstfullt dokumentärens, biografins och konstnärsbokens genrer och ger genom bild och text en kongenial - fragmentarisk och intensiv - inblick i Parlands existens.

Granberg-Sumeliuska priset om 8 000 euro tillfaller författaren, kritikern och kulturredaktören Mary-Ann Bäcksbacka för diktsamlingen Avsides vitt. I avklarnad lyrik, präglad av erfarenhet och eftertanke, fångar författaren verkningsfullt individens existentiella position i förhållande till en metaforisk och reell arktisk miljö.

Ett pris om 8 000 euro ur Harald och Jenny Neovius fond tillfaller författaren Henrika Ringbom för den prosalyriska samlingen Händelser ur Nya Pressen 1968-1974. Genom inlevelsefulla och klarsynta fragment förmedlas en tidsbild med månfärder, Vietnamkrig och pinuppor. I mötet mellan press och poesi ställs implicita och oroande frågor om mänsklighetens förehavanden.

Ett pris om 5 000 euro ur Hedvig Lovisa Falckens testamentsfond tillfaller journalisten Karin Tötterman för boken Äta vägens ris. Bilfärder i Shanghai. Via författarens vardagssamtal med kinesiska taxichaufförer i mångmiljonstaden Shanghai framträder i både ljus och skugga en mångfasetterad bild av ett gammalt kultursamhälles möte med dagens politiska realiteter och hårda marknadsekonomi.

Ett pris om 5 000 euro ur Femtioårsfonden tillfaller författaren och journalisten Ann-Gerd Steinby för biografin Stormskärets Anni. Inkännande och skarpsynt tecknar hon ett samtidigt kärleksfullt och avslöjande psykologiskt levnadsporträtt av en omtyckt författare i den skärgårdsmiljö som format mångas livsöde.

  

Jubileumspris 2010

Ur Stiftarnas fond tilldelas akademiker Erik Allardt ett jubileumspris om 35 000 euro. Hos Erik Allardt förenas vilja och förmåga att bejaka motpoler och förena dem på ett fruktbart sätt. Hans intellektuella bidrag kännetecknas av "både/och", av förändring och tradition, multipla identiteter och lojalitet med rötterna, analytisk skärpa och genuint engagemang. Hans starkaste internationella insats inom samhällsvetenskaperna bygger på en korsbefruktning av det partikulära och det universella på ett sätt som berikar båda.

Ur Stiftarnas fond tilldelas folkkonstnären Mauri Antero Numminen ett jubileumspris om 18 000 euro för ett mångspråkigt, långt konstnärskap. Hans verbala akrobatik och humor samt särpräglade musikalitet har vunnit uppskattning i många länder, inte bara i Finland och Sverige. Med sin burleska och samtidigt djupt mänskliga framtoning tilltalar hans budskap både barn och vuxna.

Ur Stiftarnas fond tilldelas skådespelaren Birgitta Ulfsson ett jubileumspris på 18 000 euro för sina insatser som ambassadör för finländsk teater och litteratur i Sverige. Under sin långa och lysande karriär på scenen i två länder har hon framgångsrikt gett liv åt ett flertal gestalter vid sidan av att hon har utvecklat en egen genre, där hon skänker sina lyssnare upplevelser i diktens och musikens värld.

Sekreteraren för Svenska Vitterhetssamfundet docent Barbro Ståhle Sjönell tilldelas plaketten Allt vad vi äga samman. Ståhle Sjönell är en av Sveriges ledande textkritiker och står för såväl värdefull tradition som vital förnyelse inom den svenska textkritiken. Hon har medverkat till att utveckla den textkritiska kompetensen vid Svenska litteratursällskapet och har med sina djupa kunskaper och osparda arbetsinsatser bidragit till de omfattande utgåvorna av Runebergs och Topelius verk.

Bokförlaget Atlantis grundare, fil.dr h.c. Kjell Peterson tilldelas plaketten Allt vad vi äga samman. Genom sina djupa insikter, sin kreativitet och sitt engagemang står han för bestående insatser som förvaltare och förmedlare av Sveriges och Finlands gemensamma litterära och historiska arv. Han är en brobyggare, inte bara i bok- och förlagsbranschen, utan även i vidare mening mellan det gamla svenska rikets delar från Västkusten till Finland.

Svenska litteratursällskapet har beslutat stöda Svenska Teatern i Helsingfors med 100 000 euro för dokumentering av teaterns historia och av den förestående teaterhusrenoveringen.

Också Stiftelsen Aspegrens trädgård i Jakobstad stöds med 125 000 euro för restaurering och renovering av Rosenlunds prästgård.

Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |