Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Utdelade pris och stipendier 2009

  

Stipendier och bidrag

Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond
Fil.dr Henrik Asplund 6 000 euro, fil.mag. Torsten Bergman 5 000 euro, fil.dr Karmela Bélinki 5 000 euro, fil.mag. Sofia Gustafsson 15 000 euro, mus.lic. Linda Hedlund 8 000 euro, fil.mag. Tiina Hemminki 15 000 euro, fil.mag. Magdalena af Hällström 18 300 euro, fil.mag. Kasper Kepsu 5 000 euro, fil.mag. Anna Kirveennummi 10 000 euro, fil.mag. Sanna-Ilaria Kittelä 10 000 euro, fil.mag. Jeanette Lindblom 8 000 euro, docent Lena Marander-Eklund 10 000 euro, fil.dr Joachim Mickwitz 8 000 euro, fil.dr Simo Muir 15 000 euro, fil.dr Carola Nordbäck 18 000 euro, fil.lic. Anu Raunio 5 000 euro, fil.mag. Aapo Roselius 12 000 euro, fil.mag. Ulrika Rosendahl 4 000 euro, fil.mag. Elisabeth Stubb 16 000 euro, dipl.ing. Christoffer Sundman 5 000 euro, fil.mag. Taina Uusitalo 12 000 euro, fil.mag. Maria Vainio-Kurtakko 16 000 euro, Västra Nylands landskapsmuseum 5 000 euro och professor Holger Weiss 20 000 euro.

Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond II
Svenska språket: Fil.mag. Jonna Ahti 13 000 euro, fil.mag. Linda Huldén 18 000 euro, fil.mag. Katri Karjalainen 12 000 euro, fil.mag. Jannika Lassus 7 000 euro, Nordiska föreningen för lexikografi 5 000 euro, fil.mag. Sara Nordlund-Laurent 13 000 euro och fil.mag. Anders Stendahl 10 000 euro.

Historia: Musikdoktor Ulla-Britta Broman-Kananen med arbetsgrupp 15 000 euro, Egyptologiska Sällskapet i Finland r.f. 3 000 euro, fil.mag. Ingalill Ihrcke-Åberg 8 000 euro fil.mag. Inkeri Kinnari 15 000 euro, fil.lic. Seija Niemi 10 000 euro, fil.mag. Stefan Norrgård 18 000 euro, författaren Karl-Gustav Olin 8 000 euro, agronom Margareta Segersven 11 000 euro, dipl.ing. Christoffer Sundman 2 000 euro och Tyrgilmuseet r.f. 4 000 euro.

Teologi och kyrkohistoria: Teol.dr Sven-Olav Back 4 000 euro, teol.lic. Margareta Bast-Gullberg 6 000 euro, teol.mag. Malena Björkgren 7 000 euro, teol.mag. Gerd Snellman 5 000 euro. docent André Swanström 18 000 euro, Topeliussällskapet r.f. 3 000 euro och teol.dr, fil.dr Iris Wikström 1 000 euro.

Miljövård och teknologi: Finlands svenska Marthaförbund r.f. 2 200 euro, fil.mag. Jens-Johan Hannus 5 000 euro, fil.mag. Stefan Heinänen 8 000 euro, Natur och Miljö r.f. 10 000 euro, fil.mag. Maria Nyberg 2 000 euro, fil.mag. Sonja Nybom 1 300 euro, fil.mag. Miriam Nystrand 2 000 euro, fil.mag. Minna Stubina 18 000 euro, Tidningen i skolan 13 000 euro, Vindkraftföreningen r.f. 7 500 euro och WWF Finlands havsörnsarbetsgrupp 15 000 euro.

Bröderna Lars och Ernst Krogius forskningsfond
Ur Bröderna Lars och Ernst Krogius forskningsfond utdelades stipendier till ekon.dr Niklas Ahlgren 2 000 euro, pol.mag. Angela Djupsjöbacka 9 000 euro, ekon.mag. Mari Hintikka 4 500 euro och pol.mag. Kristian Koerselman 7 500 euro. Ekon.dr Joacim Tåg tilldelades ett pris om 4 000 euro för sin doktorsavhandling Essyas on Platforms: Business Strategies, Regulation and Policy in Telecommunications, Media and Technology Industries.

Professor Carl-Eric Thors stipendiefond
Ur Professor Carl-Eric Thors stipendiefond utdelades resestipendier till fil.stud. Jenny French 400 euro, fil.mag. Saija Tamminen-Parre 380 euro och fil.stud. Sandra Yliruusu 720 euro.

Carl-Johan von Troils minnesfond
Ur Carl-Johan von Troils minnesfond utdelades resestipendier till med.stud. Stina Ahlström 600 euro, med.kand. Anna Brännback 1 500 euro, med.kand. Heidi Hägglund 1 500 euro, med.kand. Anna Nummelin 1 500 euro och med.kand. Frida Raunio 500 euro.

Hjördis och Arvid Standertskjölds minnesfond
Ur Hjördis och Arvid Standertskjölds minnesfond utdelades stipendier till fil.dr Thomas Ek, 7 500 euro för forskningsprojektet Ljuset har djup i lika mån som mörket. Jarl Hemmer och idyllen och till dipl.ekon. Bengt Eriksson, 1 500 euro för utgivning av boken Bondeseglationen i Helsinge socken på 1500-talet.

De vetenskapliga nämndernas forskningsstipendier
Historiska nämnden: Fil.mag. Torsten Bergman 5 700 euro, fil.mag. Kasper Kepsu 11 400 euro, fil.lic. Atina Nihtinen 5 700 euro och fil.mag. Ulrika Rosendahl 6 900 euroa.

Litteraturvetenskapliga nämnden: Fil.mag. Jan Dlask 700 euro, fil.mag. Mia Franck 6 400 euro, fil.mag. Caroline Haux 4 100 euro, ekon.mag., fil.mag. Topi Lappalainen 4 500 euro och fil.mag. Julia Tidigs 13 400 euro. Nämndens pro gradu-pris om 1 000 euro tillföll fil.mag. Jolin Slotte.

Samhällsvetenskapliga nämnden: Pol.mag. Ulla Sontag-Himmelroos 2 500 euro, pol.mag. Kristina Svels 8 000 euro och MA Konstantin Zamyatin 4 500 euro.

Språkvetenskapliga nämnden: Fil.mag. Jonna Ahti 5 700 euro, fil.mag. Jannika Lassus 5 700 euro, fil.mag. Leila Mattfolk 3 420 euro och resestipendium 2 000 euro och fil.mag. Sara Nordlund-Laurent 5 700 euro.
Nämndens pro gradu-pris om 1 000 euro tillföll fil.mag. Ludvig Forsman.

Traditionsvetenskapliga nämnden: Fil.mag. Mikael Sarelin 18 300 euro och teol.mag. Gerd Snellman 4 600 euro.

  

Prisutdelning vid SLS årshögtid 5.2.2009

Karl Emil Tollanders pris om 35 000 euro och den Tollanderska medaljen tillföll författaren Leif Salmén (Helsingfors) för en mångsidig och gedigen insats i det finländska kulturlivet. Salmén är känd som politisk journalist, skönlitterär författare och inte minst som essäist. Salméns senaste bok Ner från Akropolis är en samling politisk-filosofiska och humanistiska reflektioner kring personer och skeenden från olika tider och miljöer kryddade med egna livserfarenheter. Författarens förmåga att locka med sig och utmana läsaren i den diskussion som förs förhöjer läsupplevelsen. Som essäist hör Leif Salmén i dag till de främsta i landet.

Ett pris om 18 000 euro ur Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond tillföll tidigare riksarkivarien, filosofie doktor Kari Tarkiainen (Helsingfors) för hans omfattande och mångsidiga livsverk som vetenskapsidkare och skönlitterär författare. Kari Tarkiainen har författat flera verk om svensk-rysk politik i början av nya tiden, om sverigefinnarnas historia, finsk kulturhistoria och inhemsk skönlitteratur. Hans senaste verk Sveriges Österland. Från forntiden till Gustav Vasa, har rönt bred uppskattning. Kari Tarkiainens författarskap präglas av ett gott sinne för både helheter och detaljer, som ofta artikuleras med kärnfull humor.

Ett pris om 18 000 euro ur Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond tillföll teaterchef Christian Lindroos (Esbo) för hans insatser inom barnteatern, främst för hans arbete som konstnärlig ledare för Unga Teatern. Under Christian Lindroos ledning har teatern ytterligare befäst sin position som en av landets främsta barnteatrar. Lindroos har visat sig vara förutom en skicklig regissör även en ypperlig dramaturg. Med lekfull idérikedom och framför allt stor respekt för sin publik har Christian Lindroos skapat mången oförglömlig upplevelse för barn, ungdomar och vuxna.

Ett pris om 18 000 euro ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond II tillföll författaren Agneta Andersson (Jurmo) för boken Jurmo by - närmast havet. De många perspektiven på denna unika plats visar hur natur- och kulturhistoria är oupplösligt sammantvinnade. Särskilt fäster man sig vid porträtten av den sista generation som före de moderna kommunikationernas intåg livnärde sig på fiske, jakt och jordbruk. Författaren låter källorna tala och undviker både sentimentalitet och försköning.

Ett pris om 16 000 euro ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond I tillföll filosofie doktor Katja Bargum (Helsingfors) och professor Hanna Kokko (Helsingfors) för boken Torsken som krympte och andra evolutionära mirakel. Hur uppstår nya arter? I vilken utsträckning styr generna våra öden? Vilken är riktningen för människans evolution? Sådana vetenskapligt och existentiellt viktiga frågor presenteras njutbart och ges väl motiverade svar som väl kan ingå som grundbult i envars världsbild.

Ett pris om 18 000 euro ur Bokhandlaren Bo Carleskogs fond tillföll författaren Robert Åsbacka (Malmköping, Sverige) för romanen Orgelbyggaren, en bok om sorgens, kärlekens och konstens självklara platser i våra liv. Huvudpersonen, en åldrande man, bearbetar sin sorg efter sin hustrus död genom att egenhändigt uppföra en orgel i sitt vardagsrum. Orgelbyggaren är en roman om väsentligheter, kanske den allvarligaste av Åsbackas böcker hittills. Berättarstilen är mästerligt återhållen. Han behärskar den svåra konsten att sätta punkt.

Ett pris om 18 000 euro ur Irma Carrells testamentsfond tillföll författaren Ralf Andtbacka (Vasa) för diktsamlingen Wunderkammer. Med intellektuell driftighet utforskar Andtbacka språk och ting i ett slags samlandets och återvinningens poesi. Det semantiska sätts ur spel och verbala uttryck frigörs till nya sammanhang som gäckar läsarens förförståelse och prövar läsbarhetens gränser. Uppslagsrikt skapar författaren ett poetiskt informationsflöde med egen signatur.

Ett pris om om 16 000 euro ur Paul Werner Lybecks testamentsfond tillföll författaren Tove Appelgren (Helsingfors) och illustratören Salla Savolainen (Högfors) för boken Vesta-Linnéas svartaste tanke som i humoristiskt samverkande texter och bilder ger uttryck för farhågor många barn kanske bär på, men inte alltid vågar formulera: "alla mina syskon är mer älskade än jag". Vesta-Linnéa, som vi nu möter för fjärde gången, kämpar för sin rätt att vilt bearbeta sina motstridiga känslor och läsaren, som ser sammanhangen, är helhjärtat på hennes sida.

Ett pris om 13 000 ur Eklund-Modeenska fonden med tillhörande medalj tillföll filosofie doktor Pia Forssell (Helsingfors) för doktorsavhandlingen J. L. Runebergs samlade skrifter i textkritisk belysning. Eftermälet för Runeberg och hans diktning har tidvis antagit mytiskt idealiserade proportioner. Genom noggrant studium av tidigare försummat arkivmaterial om förlagskontakter och honorar lyckas Forssell tillföra ny kunskap både om Runebergs författarskap och om hans person.

Ett pris om 11 000 ur Astrid och Bertel Appelbergs fond tillföll författaren Annika Luther (Helsingfors) för romanen Brev till världens ände. Boken berättar om mobbning, avundsjuka, hämnd och skam, men också om möjligheten till försoning och växt. Språkdräkten varierar det tragiska och antydda med en befriande humor. Annika Luther dirigerar intrigen till ett överraskande slut med dramatisk spänst och inlevelse i unga människors tankevärld.

Ett pris om 8 000 euro ur Harald och Jenny Neovius fond tillföll författaren Peter Sandström (Åbo) för romanen Gigant. Författaren låter sin huvudperson ta med läsaren i något som blir betydligt mer än den undersökning om den moderna manligheten han uppdras att göra. Sandström räds inte huvudpersonens tillkortakommanden eller livets smärtpunkter och kontrasterar detta med humor och värme i en roman skriven på en tät och elegant prosa.

Ett pris om 5 000 euro ur Hedvig Lovisa Falckens testamentsfond tillföll journalisten Anna-Lena Laurén (Moskva) för boken De är inte kloka, de där ryssarna. Ögonblicksbilder från Ryssland. Boken är en intelligent och inkännande djupdykning i det ryska samhället och den ryska själen. Greppet som framhäver det självupplevda ger trovärdighet åt analysen. Journalistisk skärpa kombineras med humor och värme.

Ett pris om 5 000 euro ur Femtioårsfonden tillföll professor Jan Lindström (Helsingfors) för boken Tur och ordning. Introduktion till svensk samtalsgrammatik. Boken är ett gediget bidrag till beskrivningen av svenskan samtidigt som den berikar vårt allmänna vetande om språk och interaktion. Bokens genomarbetade svenska terminologi är ett extra plus, som kommer att uppskattas av alla som bedriver samtalsforskning på svenska och andra nordiska språk.

Granberg-Sumeliuska priset om 5 000 euro tillföll författaren Ann-Helen Attianese (Maxmo) för romanen Post till Vintergatan. Romanen är en tragisk uppväxthistoria och kvinnoskildring i två generationer. Två röster talar om död, trasiga relationer, brist på kommunikation och alkoholism i en berättelse som också rymmer mänsklig värme. Med en alldeles egen klang anknyter författaren både till kvinnligt finlandssvenskt berättande och samtida proletärskildringar.

Ett pris om 10 000 euro ur Marcus Collins minnesfond tillföll konstnären Katarina Reuter (Fiskars). I sitt måleri avbildar hon med tålamod och intelligens, tydlighet och intensitet landskap, växter och människor. Reuters bilder handlar både om det sedda som om seendet i sig. De visar tiden som en djupdimension av målningen, vare sig det handlar om fotografilika svunna oföränderliga ögonblick eller om penselns och ögats långsamma arbete. Hon behärskar till fullo sina medel och demonstrerar övertygande måleriets särart.

Statsrådet Mauritz Hallbergs pris om 18 000 € utdelades den 16 maj och tillföll fil.dr Nina Martola för hennes doktorsavhandling Konstruktioner och valens. Verbfraser med åt i ett jämförande perspektiv.

Prismotiveringen lyder:
Nina Martolas avhandling är en studie i hur prepositionen åt används i nutida finlandssvenska och sverigesvenska. Att det finns en skillnad mellan de två svenska varieteterna har språkforskare i bägge länderna länge varit medvetna om: "A skrev ett brev åt B" kan t.ex. tolkas olika. Det finlandssvenska prepositionsbruket står under viss påverkan av finskans kasussystem. Genom studiet av ett omfattande material visar Nina Martola att åt inte som väntat överanvänds i finlandssvenskan, men att prepositionen tenderar att dominera i vissa konstruktioner på ett sätt som avviker från svenskt språkbruk. Nina Martolas avhandling bidrar på ett intressant sätt till beskrivningen av svenskan både i Finland och i Sverige.

Utdelade pris och beviljade stipendier 2008

Skriv ut
Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |