Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Bitar av samma pussel? Intersektionella perspektiv på det svenska i Finland (2010–2013)

Syftet med projektet är att undersöka framställningar av det svenska i Finland. Målsättningen är att belysa hur sådana framställningar skapas i sociala processer som svar på utmaningar i dagens samhälle. En central frågeställning inom ramen för forskningsprojektet är hur man diskursivt, narrativt, metaforiskt och retoriskt kan skapa tillhörighet inom ramen för det svenska i Finland.

Materialet består av debatter i media, skolans historieböcker, frågelistor och intervjuer. Debatterna ska kunna peka på inbyggda komplexiteter och dilemman, men också möjligheter till anpassning, coping, motstånd, som ingår i den finlandssvenska identitetskonstruktionen. Vi hoppas dels kunna visa hur mångsidig och mångtydig bilden av den finlandssvenska verkligheten eller de finlandssvenska verkligheterna – pusslet – kan te sig, speglad genom debatt och kulturmöten, dels hur beskrivningen av det svenska hela tiden söker olika kristalliseringspunkter, för att framstå som tydlig och given, historiskt inskriven, i form av bl.a. starka dikotomier, som kultursvensk/bygdesvensk, lokalt/nationellt, enspråkigt/tvåspråkigt.

Projektgrupp
Docent Sven-Erik Klinkmann (projektledare)
FD Patricia Aelbrecht 
FM Andreas Backa
FD Johanna Björkholm
FD Blanka Henrikssson
Docent Andreas Häger 
FD Mikael Sarelin 
FD Sofie Strandén

Publikationer inom projektet:

Backa,  Andreas och Strandén-Backa, Sofie. "Nyckelpigan som nyckelsymbol. En kultursemiotisk analys av Svenska folkpartiets partisymbol." Ingår i ELORE, vol. 20 – 1/2013. Helsingfors: Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura ry. 2013
  Läs artikeln

Klinkmann, Sven-Erik. "Speciella tidsrum hos essäisten Michel Ekman". Ingår i Budkavlen, årgång 92, 2013, temanummer om rumslighet och rörlighet.

Klinkmann, Sven-Erik. "Forskning som förstärker stereotypisering. En kritisk diskussion om forskningsetik i Riie Heikkiläs avhandling Bättre folk, bättre smak? Suomenruotsalaisten maku ja kulttuuripääoma."  Ingår i ELORE, vol. 19 – 2/2012. Helsingfors: Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura ry. 2012
  Läs artikeln

 

Forskningsprojektets slutseminarium "Att pussla ihop det svenska i Finland: intersektioner och hanteringsstrategier i kulturanalysen" hölls 9.1.2014 i SLS hus, Riddaregatan 5, Helsingfors

  Mer information om seminariet

  Projektledare Sven-Erik Klinkmanns föredrag på seminariet

  Lyssna på föredragen

 

 

Skriv ut
Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |