Sidkarta   |   Kontakt
 
Större textMindre text

Traditionsvetenskapliga nämnden

Nämnden, som grundades hösten 1998, har till uppgift att främja svensk etnologisk och folkloristisk forskning i Finland. Verksamheten omfattar utdelning av forskarstipendier, arrangerande av föreläsningar, seminarier och kollokvier samt planering och verkställande av forskningsprojekt. Nämnden kan även ta initiativ till publikationer och på annat sätt främja den forskning som ligger inom nämndens verksamhetsområde.

Nämndens sekreterare och forskare är FM Ann-Helen Sund.

Medlemmar:

Professor Anna-Maria Åström (ordförande), Åbo Akademi
Fil.dr Johanna Björkholm, Åbo Akademi
Professor Outi Fingerroos, Jyväskylä universitet
Fil.lic. Katja Hellman, Svenska litteratursällskapet
Fil.dr. Blanka Henriksson, Åbo Akademi
Fil.lic. Niklas Huldén, Åbo Akademi
Fil.dr Sanna Lillbroända-Annala, Åbo Akademi
Docent Lena Marander-Eklund, Åbo Akademi
Docent Pia Olsson, Helsingfors universitet
Fil.dr Susanne Österlund-Pötzsch, Svenska litteratursällskapet

| Mer
Skriv ut
Svenska litteratursällskapet i Finland | PB 158, 00171 Helsingfors | Tfn (09) 618 777 | info(a)sls.fi |